Važni događaji u Sjedinjenim Državama: 3. MAJ 1943.