Važni događaji u Sjedinjenim Državama: 15. APRIL 1992.