Važni događaji u Sjedinjenim Državama: 14. JUN 1943.