U Singapuru je služenje vojnog roka obavezno i vlasti ne poštuju pravo na prigovor savesti. Mladi Jehovini svedoci koji ulažu prigovor savesti na služenje vojnog roka moraju odslužiti dve uzastopne zatvorske kazne u trajanju od ukupno 39 meseci.

Kada neki mladić napuni 18 godina, od njega se očekuje da stupi u singapursku vojsku. Ukoliko zbog svoje savesti to odbije, sledi mu kazna od 15 meseci vojnog zatvora. Čim bude pušten na slobodu nakon odsluženja kazne, od njega se traži da obuče vojnu uniformu i da učestvuje u vojnim vežbama. Kada i to odbije, ponovo ide na vojni sud i biva osuđen na zatvorsku kaznu u trajanju od 24 meseca.

Singapur odbija da primeni smernice Ujedinjenih nacija

Ujedinjene nacije već dugo apeluju na države članice da „prigovor savesti na služenje vojnog roka priznaju kao zakonsku primenu prava na slobodu misli, savesti i veroispovesti, koje je zagarantovano Opštom deklaracijom o pravima čoveka“. Iako je Singapur država članica još od 1965, vlada ove zemlje je izrazila neslaganje sa ovim stavom Ujedinjenih nacija. U pismu od 24. aprila 2002, upućenom Komisiji UN za ljudska prava, jedan zvaničnik singapurske vlade je napisao: „Ako se verovanja i postupci pojedinca kose [sa zakonom o odbrani države], pravo države da sačuva svoju bezbednost mora biti važnije“. On je otvoreno napisao: „Ne slažemo se s tim da pravo na prigovor savesti na služenje vojnog roka treba uvažiti u svakoj situaciji.“

Pregled događaja

 1. 14. decembar 2017.

  U zatvoru je 12 Jehovinih svedoka zbog prigovora savesti.

 2. Novembar 2013.

  Zatvoreno 18 Svedoka zbog prigovora savesti na služenje vojnog roka.

 3. 24. april 2002.

  Jedan vladin zvaničnik potvrdio da Singapur ne priznaje pravo na prigovor savesti.

 4. Februar 1995.

  Građani Singapura koji su Jehovini svedoci bivaju sve više gonjeni i zatvarani.

 5. 8. avgust 1994.

  Vrhovni sud Singapura odbacio žalbe Svedoka.

 6. 12. januar 1972.

  Vlada Singapura poništava registraciju verske zajednice Jehovinih svedoka.