Vrati se na sadržaj

SINGAPUR

Zatvoreni zbog svojih verovanja – Singapur

Zatvoreni zbog svojih verovanja – Singapur

U Singapuru se sedamnaest mladića koji su Jehovini svedoci nalaze u zatvoru zato što su na temelju svoje savesti odbili služenje vojnog roka. Jedanaestorici njih je to već druga zatvorska kazna zbog toga što se njegov stav po tom pitanju nije promenio nakon što je odslužio prvu zatvorsku kaznu. U Singapuru ne postoje pravna sredstva koja ova mladići mogu iskoristiti jer je služenje vojnog roka u toj zemlji obavezno i vlasti ne poštuju pravo na prigovor savesti.

Kada neki mladić napuni 18 godina, od njega se očekuje da stupi u singapursku vojsku. Ukoliko zbog svoje savesti to odbije, sledi mu kazna do 15 meseci vojnog zatvora. Čim bude pušten na slobodu nakon odsluženja kazne, od njega se traži da obuče vojnu uniformu i da učestvuje u vojnim vežbama. Kada i to odbije, ponovo ide na vojni sud i biva osuđen na zatvorsku kaznu u trajanju do 30 meseci.

Zato, mladi Jehovini svedoci koji ulažu prigovor savesti na služenje vojnog roka moraju odslužiti dve uzastopne zatvorske kazne u trajanju do 45 meseci.

Singapur odbija da primeni smernice Ujedinjenih nacija

Ujedinjene nacije već dugo apeluju na države članice da „prigovor savesti na služenje vojnog roka priznaju kao zakonsku primenu prava na slobodu misli, savesti i veroispovesti, koje je zagarantovano Opštom deklaracijom o pravima čoveka“. Iako je Singapur država članica još od 1965, vlada ove zemlje je izrazila neslaganje sa ovim stavom Ujedinjenih nacija. U pismu od 24. aprila 2002, upućenom Komisiji UN za ljudska prava, jedan zvaničnik singapurske vlade je napisao da „ako se verovanja i postupci pojedinca kose [sa pravom države da organizuje odbranu], pravo države da sačuva svoju bezbednost mora biti važnije“. On je otvoreno napisao: „Ne slažemo se s tim da pravo na prigovor savesti na služenje vojnog roka treba uvažiti u svakoj situaciji.“

Pregled događaja

 1. 20. decembar 2021.

  U zatvoru je 17 Jehovinih svedoka zbog prigovora savesti.

 2. 24. april 2002.

  Jedan vladin zvaničnik potvrdio da Singapur ne priznaje pravo na prigovor savesti.

 3. Februar 1995.

  Građani Singapura koji su Jehovini svedoci bivaju sve više gonjeni i zatvarani.

 4. 8. avgust 1994.

  Visoki sud Singapura odbacio žalbe Svedoka.

 5. 12. januar 1972.

  Vlada Singapura poništava registraciju verske zajednice Jehovinih svedoka.