Vrati se na sadržaj

6. APRIL 2017.
RUSIJA

Vrhovni sud Rusije nastavlja zasedanje 7. aprila

Vrhovni sud Rusije nastavlja zasedanje 7. aprila

Današnje zasedanje Vrhovnog suda Rusije počelo je izlaganjem predstavnika Ministarstva pravde koji je tvrdio da je neophodno zabraniti sva pravna tela Jehovinih svedoka jer presude nižeg suda pokazuju da su neka od njih bila umešana u ekstremističke aktivnosti. Tada je sudija upitao predstavnika Ministarstva kako aktivnosti osam pravnih tela mogu da budu opravdanje za korake koje Ministarstvo želi da preduzme protiv Administrativnog centra i svih 395 pravnih tela Jehovinih svedoka u Rusiji. Sudija je takođe pitao kako će ukidanje svih pravnih tela uticati na verske aktivnosti Jehovinih svedoka i nekoliko puta je pitao u kom smislu su Jehovini svedoci pretnja za javni red i bezbednost. Advokati odbrane su takođe postavljali pitanja koja su otkrila da je prava namera Ministarstva pravde da zabrani versku organizaciju Jehovinih svedoka, a ne samo da ukine njihova pravna tela.

Saslušanje će se nastaviti 7. aprila 2017. u 10 časova.