Vrati se na sadržaj

23. JANUAR 2015.
RUSIJA

Presedan Vrhovnog suda ugrožava slobodu Jehovinih svedoka u Rusiji

Presedan Vrhovnog suda ugrožava slobodu Jehovinih svedoka u Rusiji

Vrhovni sud Ruske Federacije podržao je 12. novembra 2014. odluku nižeg suda kojom je verska zajednica Jehovinih svedoka u Samari proglašena ekstremističkom. Ovaj slučaj protiv verske zajednice Svedoka u Samari pokrenuo je javni tužilac nakon što je policija 2014. izvršila pretres objekata koje su Svedoci iznajmili da bi u njima održavali svoje verske skupove. Policajci su „pronašli“ versku literaturu zabranjenu u ovoj državi. Tu literaturu su ruski sudovi proglasili ekstremističkom i Ministarstvo pravde ju je stavilo na Federalni spisak ekstremističkog materijala. * Svedoci u Samari su se povinovali ovim odlukama i uklonili tu literaturu iz objekata koje iznajmljuju.

Svedoci su nižem sudu, kao i Vrhovnom sudu, izneli argumente da je policija tokom vršenja pretresa podmetnula zabranjenu literaturu, i da je to kasnije poslužilo kao izgovor za podizanje optužnice. Dodali su i da Evropski sud za ljudska prava trenutno ispituje zakonitost ranijih presuda ruskih sudova kojima je ta literatura zabranjena. Takođe su rekli da čak i da su istinite optužbe javnog tužioca u Samari, naime da su posedovali zabranjenu literaturu, ovakva kazna bila bi preoštra, s obzirom da je u pitanju lakši prekršaj. Posedovanje zabranjene literature jeste prekršaj i za njega je predviđena novčana kazna ili suspenzija delovanja verske zajednice, ali ne i njena potpuna zabrana. Međutim, Vrhovni sud nije uvažio ove argumente.

Da li će zbog zabrane verske zajednice uslediti krivično gonjenje?

Zabrana verske zajednice Svedoka u Samari podseća na slučaj iz Taganroga, gde je Okružni sud u Rostovu 2009. zabranio tamošnju versku zajednicu Jehovinih svedoka po optužnici za ekstremizam. Vlast u Taganrogu je tu presudu protumačila kao potpunu zabranu delovanja Jehovinih svedoka na tom području. U tom gradu je 2013. protiv 16 Svedoka podignuta krivična optužnica samo zato što su ispovedali svoju religiju, i to na isti način kao i Jehovini svedoci u celom svetu, pa i u Samari. Sedam Svedoka je dobilo velike novčane kazne, a četvorica od njih, koji su verske starešine, dobili su i duge zatvorske kazne. Međutim, sudija je poništio novčane i zatvorske kazne jer su istraga i suđenje trajali duže nego što je dozvoljeno zakonom, a izrekao je uslovne kazne. Svedoci su uložili žalbu i Okružni sud u Rostovu je 12. decembra 2014. naložio novo suđenje s drugim sudijom.

Na području Samare živi 1 500 Jehovinih svedoka. Oni su sada u opasnosti od krivičnog gonjenja samo zato što ispovedaju svoju religiju. Da li se ovome nazire kraj? Ruske vlasti vrše slične istrage verske zajednice Svedoka u raznim delovima države. Vreme će pokazati kako će se ove državne mere odraziti na skoro 180 000 Svedoka u Rusiji. U svakom slučaju, ova odluka Vrhovnog suda ugrožava slobodu Jehovinih svedoka i drugih verskih manjina u Rusiji.

^ odl. 2 Do sada se na Federalnom spisku ekstremističkog materijala nalaze 73 publikacije Jehovinih svedoka. Među literaturom pronađenom u objektu koji je iznajmila verska zajednica Svedoka u Samari bila je i knjiga Obožavaj jedinog istinitog Boga. Objavljena je na 158 jezika i njen ukupan tiraž iznosi 23 970 207 primeraka. Tamo je pronađena i knjiga Spoznanje koje vodi do večnog života, koja je objavljena na 166 jezika i ima ukupan tiraž od 100 944 355 primeraka. Jehovini svedoci su podneli žalbe Evropskom sudu za ljudska prava zbog presuda ruskih sudova kojima su njihove publikacije proglašene ekstremističkim.