Vrati se na sadržaj

31. JUL 2014.
RUSIJA

Sud u Taganrogu osudio Jehovine svedoke zbog ispovedanja vere

Sud u Taganrogu osudio Jehovine svedoke zbog ispovedanja vere

Gradski sud u Taganrogu je 30. jula 2014. osudio 7 od 16 Svedoka zato što su prisustvovali mirnim verskim skupovima i organizovali ih. Suđeno im je samo zato što su ispovedali svoju veru i to na isti način kao i Svedoci u celom svetu. Ova presuda može postati presedan koji bi ugrozio versku slobodu Jehovinih svedoka u celoj Rusiji.

Trebalo je da sudija pročita presudu 28. jula 2014, ali je to odložio za naredni dan. Zatim je ceo dan 29. jula i pre podne 30. jula čitao presudu od 100 strana. Četvorica starešina dobila su zatvorske kazne od pet do pet i po godina, kao i novčane kazne od 100000 rubalja (oko 2090 evra). Još tri Svedoka su dobila novčane kazne u iznosu od po 50000 do 60000 rubalja (od oko 1045 do oko 1250 evra). Pošto su istraga i suđenje trajali predugo, sudija je po osnovu zastarelosti poništio plaćanje novčanih kazni i služenje zatvorske kazne. Ostalih devet Svedoka je oslobođeno optužbi.

Tokom donošenja odluke, sudija se pozvao na presudu koju je u septembru 2009. doneo Okružni sud u Rostovu, naime da se zabrani verska zajednica Jehovinih svedoka u Taganrogu. Iako se presuda iz 2009. odnosila samo na status Jehovinih svedoka kao verske zajednice, sudija je zaključio da je ispovedanje vere svih Jehovinih svedoka u Taganrogu i obližnjim opštinama bilo zabranjeno.

Na suđenju, koje je trajalo 15 meseci, optuženi su izjavili da se neće odreći svoje vere i da će nastaviti da je ispovedaju kao Jehovini svedoci. To je za osuđene značilo da bi, ako nastave da ispovedaju svoju veru, mogli dobiti zatvorsku kaznu zbog ponovljenog krivičnog dela.

Viktor Ženkov, jedan od advokata u ovom slučaju, rekao je: „Sa zebnjom razmišljam o posledicama koje ova presuda može imati po Jehovine svedoke u Rusiji. Policija u Taganrogu i celoj Rusiji može ovu presudu upotrebiti u propagandi protiv Jehovinih svedoka i kao potporu za maltretiranje i proganjanje Svedoka, što može rezultovati zatvorskim kaznama samo zbog ispovedanja njihove vere.“

Svedoci u Taganrogu su podneli žalbu na ovu odluku Okružnom sudu u Rostovu.