Okružni sud u Orelu je 21. juna 2017. odbio žalbu na odluku kojom je određen pritvor Denisu Kristensenu. Agenti Federalne službe bezbednosti (FSB) i maskirani i naoružani pripadnici policije prekinuli su verski sastanak Jehovinih svedoka 25. maja 2017. i tom prilikom uhapsili gospodina Kristensena, danskog državljanina, jer je bio jedan od učesnika.

Vrhovni sud Ruske Federacije je nedavno proglasio sva pravna tela Jehovinih svedoka „ekstremističkim“ i naložio je da sve njihove aktivnosti odmah budu prekinute. Policajci koji su 25. maja upali na verski sastanak Svedoka rekli su prisutnima da će biti optuženi za obavljanje aktivnosti organizacije koja je zabranjena zbog ekstremizma. FSB je zatražila sudski nalog da bi gospodina Kristensena zadržala u pritvoru do 23. jula 2017, uprkos tome što je on miroljubiv građanin koji nema krivični dosije. FSB želi dodatno vreme kako bi izgradila slučaj protiv njega i optužila ga za ekstremizam.

Jehovini svedoci su uložili žalbu na nepravednu presudu Vrhovnog suda i pripremaju se za odbranu svog prava da svoje verske aktivnosti obavljaju u miru i bez ometanja, kao što i garantuju Ustav Rusije i Evropska konvencija o ljudskim pravima.