Vrati se na sadržaj

Pređi na pomoćni meni

Jehovini svedoci

srpski (latinica)

29. AVGUST 2017.
RUSIJA

Rusija proglasila Bibliju „ekstremističkom“ knjigom

Rusija proglasila Bibliju „ekstremističkom“ knjigom

Gradski sud u Viborgu je 17. avgusta 2017. proglasio ekstremističkim ruski prevod Biblije Novi svet. Jehovini svedoci su ovaj prevod objavili i na mnogim drugim jezicima. * Ovo je prvi put da je Biblija zabranjena u nekoj zemlji gde se većina stanovnika izjašnjavaju kao hrišćani.

Krajem jula 2017, Gradski sud u Viborgu nastavio je suđenje koje je prekinuto u aprilu 2016. kako bi se izvršila „ekspertska studija“ Biblije. Sudija je uvažio zahtev tužioca Lenjingradske oblasti da se izvrši „ekspertska studija“ kojom bi se dokazalo da je prevod Novi svet „ekstremistička“ knjiga. Nakon mnogih odlaganja, studija je završena i predata sudu 22. juna 2017. Po istom obrascu po kome su po nalogu suda urađene i prethodne ekspertske studije publikacija Jehovinih svedoka, došlo se do zaključka da je Biblija „ekstremistička“ literatura.

„Ekspertska studija“ temeljena na teološkim uverenjima, ne na činjenicama

Da bi opravdali svoj zaključak, autori ove studije navode da prevod Novi svet „nije Biblija“. Ta tvrdnja je pokušaj da se zaobiđe zakon o borbi protiv ekstremizma kojim je zabranjeno proglasiti ekstremističkim svete knjige poput Biblije. Jaroslav Sivuljski, predstavnik Evropskog udruženja Jehovinih svedoka, izjavio je: „Iako su ruske vlasti mnogo puta pogrešno primenile zakon o ekstremizmu na našu versku službu, sada pokušavaju da ga zaobiđu tako što tvrde da prevod Novi svet nije Biblija i da zato može biti proglašen ekstremističkom knjigom. Ovo je samo još jedan primer toga koliko daleko su ruske vlasti spremne da idu da bi naškodile Jehovinim svedocima.“

„Biblija, Kuran, Tanah i Kanđur, njihov tekst i citati uzeti iz njih ne mogu se smatrati ekstremističkim materijalom“ (Amandman na član 3.1 Zakona o suzbijanju ekstremističkih aktivnosti: Posebne primedbe za primenjivanje zakona o suzbijanju ekstremističkih aktivnosti na verske tekstove)

Glavni argument koji je u ovoj studiji korišćen kako bi se pokazalo da prevod Novi svet nije Biblija jeste taj da je u njemu Božje ime koje se u hebrejskom tekstu pojavljuje u obliku tetragrama * preneseno kao „Jehova“. Advokati Jehovinih svedoka izneli su dokaze kako bi osporili ove tvrdnje. Oni su sudu ukazali na deset drugih ruskih Biblija koje koriste ime Jehova, kao i na poeziju Cvetajeve i Puškina, romane Kuprina, Gončareva i Dostojevskog, kao i na citate klasika ruske književnosti. Pored toga, ukazali su i na Makarijevu Bibliju koju su u 19. veku na ruski jezik preveli istaknuti članovi Ruske pravoslavne crkve. U toj Bibliji se ime Jehova pojavljuje više od 3 500 puta.

Osim toga, sud je dozvolio dvojici stručnjaka da iznesu dokaze da je Novi svet u suštini prevod Svetog pisma. Na suđenju 9. avgusta, profesor Anatolij Baranov *, uvaženi lingvista, prilikom svog svedočenja rekao je da razlike u tekstu između prevoda Novi svet i sinodalne Biblije ne ukazuju na to da Novi svet nije Biblija. Takve razlike su normalne između različitih prevoda. Da bi se objektivno procenila tačnost savremenog biblijskog prevoda, njegov tekst treba uporediti s tekstovima na izvornim jezicima (hebrejskom, aramejskom ili grčkom), a ne sa starijim prevodom na isti jezik.

Na suđenju 16. avgusta, Mihail Odincov *, stručnjak u oblasti religije, rekao je da se tekst prevoda Novi svet suštinski ne razlikuje od ostalih Biblija na ruskom i da je u skladu sa opšteprihvaćenim biblijskim kanonom. Kada je u pitanju korišćenje Božjeg imena, gospodin Odincov je potvrdio da su oblik „Jehova“ koristili i drugi ruski prevodioci, uključujući i prevodioce sinodalne Biblije u kojoj se Božje ime pojavljuje oko deset puta.

Autori ekspertske studije takođe tvrde da prevod Novi svet nije Biblija jer on ne kaže jasno da to jeste. Međutim, gospodin Odincov kaže da su izrazi „Pismo“ i „Sveto pismo“ sasvim odgovarajući za Bibliju.

Prevod Novi svet pod lupom — još jedna nepravda prema Jehovinim svedocima

Presuda Gradskog suda u Viborgu još nije stupila na snagu i prevod Novi svet još uvek nije dodat na Federalni spisak ekstremističkog materijala. Svedoci će uložiti žalbu na ovu presudu u roku od 30 dana.

Odluka da se zabrani Biblija koju Jehovini svedoci koriste tokom svoje verske službe predstavlja najnoviju u nizu nepravdi koje vlasti već više od deset godina čine Jehovinim svedocima. Ovakva situacija je kulminirala 17. jula, kada je Vrhovni sud Rusije potvrdio svoju raniju presudu kojom su aktivnosti Jehovinih svedoka u Rusiji zabranjene. Ovom nedavnom presudom Gradskog suda u Viborgu nastavlja se progon Jehovinih svedoka u Rusiji.

Pregled događaja

 1. 17. avgust 2017.

  Gradski sud u Viborgu uvažio zahtev tužioca da se prevod Novi svet proglasi „ekstremističkim materijalom“

 2. 9. avgust 2017.

  Gradski sud u Viborgu nastavlja saslušanje u slučaju procene prevoda Novi svet

 3. 6. jun 2017.

  Centar za društveno-kulturološke ekspertske studije donosi zaključak da prevod Novi svet „nije Biblija“, već spada u „ekstremističku“ literaturu

 4. 23. decembar 2016.

  Vrhovni sud Ruske Federacije podržao odluku nižeg suda o oduzimanju svih Biblija zaplenjenih u julu 2015.

 5. 26. april 2016.

  Gradski sud u Viborgu naložio Centru za društveno-kulturološke ekspertske studije da proceni da li u prevodu Novi svet ima elemenata „ekstremizma“

 6. 15. mart 2016.

  Po nalogu tužioca u Gradskom sudu u Viborgu počinje proces da se prevod Novi svet proglasi „ekstremističkim“

 7. 29. decembar 2015.

  Arbitražni sud za Sankt Peterburg i Lenjingradsku oblast odbacuje žalbu Svedoka na nezakonitu plenidbu Biblija

 8. 13. avgust 2015.

  Carina u Viborgu nalaže da se zapleni svih 2 016 Biblija iz isporuke od 13. jula, tvrdeći da možda sadrže znake „ekstremizma“

 9. 14. jul 2015.

  Carina u Viborgu oduzima tri primerka Biblije da bi uradila „ekspertsku studiju“ kojom bi opravdala plenidbu

 10. 13. jul 2015.

  Carina u Viborgu zaustavlja isporuku u kojoj se nalazio samo biblijski prevod Novi svet na ruskom

^ odl. 2 Celokupan prevod Novi svet ili neki njegovi delovi dostupni su na preko 120 jezika. Štampan je u više od dvesta miliona primeraka.

^ odl. 6 Tetragram predstavlja četiri hebrejska slova kojima se označava Božje ime (יהוה( i koja se prenose kao YHWH ili JHVH. On se u hebrejskom delu Svetog pisma (poznatom kao Stari zavet) pojavljuje skoro 7 000 puta.

^ odl. 7 Profesor Baranov je član Stručnog saveta za sertifikaciju stručnjaka na polju lingvistike u Ruskom centru za sudsko veštačenje i šef Odeljenja za eksperimentalnu leksikografiju na Institutu za ruski jezik na Ruskoj akademiji nauka.

^ odl. 8 Profesor Odincov je glavni stručnjak i član Akademskog saveta Ruske državne arhive sociopolitičke istorije i predsednik Udruženja istraživača religije.