Okružni sud u Tveru je 12. oktobra 2016. odbacio žalbu koju su Jehovini svedoci uložili s ciljem da se ispita da li upozorenje državnog tužioca o zatvaranju njihovog predstavništva u blizini Sankt Peterburga ima zakonskih osnova. U upozorenju od 2. marta 2016. navodi se da su neke od lokalnih zajednica Jehovinih svedoka umešane u „ekstremističke aktivnosti“. Međutim, iako samo predstavništvo nije pod optužbom, kao centar Jehovinih svedoka u Rusiji smatra se odgovornim. Navodne „ekstremističke aktivnosti“ u stvari su posledica podmetnutih dokaza i lažnih svedočenja koja su organizovale lokalne vlasti. Sudija nije dozvolio optuženima da pozovu svedoke ili prikažu snimke na kojima se vidi kako je takozvana ekstremistička literatura bila podmetnuta na mestima gde Jehovini svedoci obavljaju svoju versku službu.

Svedoci će se na ovu odluku žaliti Gradskom sudu u Moskvi. Ukoliko i ovaj sud odbaci žalbu, upozorenje državnog tužioca će postati pravosnažno i predstavljaće pretnju za versku slobodu Jehovinih svedoka u čitavoj Rusiji. Kao posledica ove nepovoljne presude i novih podmetnutih dokaza za „ekstremističke aktivnosti“ lokalnih verskih zajednica Jehovinih svedoka, državni tužilac mogao bi pokrenuti proces zatvaranja predstavništva Jehovinih svedoka u Rusiji.