Vrhovni sud Rusije danas je prekinuo saslušanje nakon što je razmotrio predloge i usmene izjave u slučaju zabrane Jehovinih svedoka. U zahtevu koji je Ministarstvo pravde uputilo traži se „da se Administrativni centar Jehovinih svedoka proglasi ekstremističkim, da se zabrane njegove aktivnosti i da se zatvori“. Sud će ponovo zasedati 6. aprila 2017. u 14 časova.

Mark Sanderson, član Vodećeg tela Jehovinih svedoka, prisustvovao je saslušanju. On je izjavio: „Uznemirujuće je to što je Vrhovni sud odbacio većinu predloga koje je podneo Administrativni centar ili nije ni dozvolio da budu izneseni. Saslušanju su prisustvovali i predstavnici mnogih ambasada i organizacija za ljudska prava. Oči celog sveta uprte su u Rusiju.“