Vrati se na sadržaj

Pređi na pomoćni meni

Jehovini svedoci

srpski (latinica)

Predstavništvo Jehovinih svedoka u Rusiji

27. APRIL 2016.
RUSIJA

Pretnja ruskih vlasti ugrožava versku slobodu

Pretnja ruskih vlasti ugrožava versku slobodu

Ruske vlasti su preduzele još jedan drzak korak u svojoj agresivnoj kampanji protiv Jehovinih svedoka. Državni tužilac preti zatvaranjem predstavništva Jehovinih svedoka u Rusiji zbog navodnih „ekstremističkih aktivnosti“. U pismu od 2. marta 2016. zamenik državnog tužioca V. J. Grin zahtevao je da predstavništvo Jehovinih svedoka ispravi sve „nepravilnosti“ u roku od dva meseca.

Ovo upozorenje predstavlja vrhunac ruske kampanje da marginalizuje Svedoke i ograniči njihovu versku slobodu. Ako njihovo predstavništvo bude zatvoreno, biće dodato na federalni spisak ekstremističkih organizacija, a njihova imovina će preći u ruke države. Zbog svoje povezanosti s predstavništvom, svih 406 pravnih tela Jehovinih svedoka u Rusiji, kao i preko 2 500 skupština takođe bi moglo biti zatvoreno. Kao posledica svega toga, Jehovini svedoci širom Rusije mogli bi izgubiti svoje Dvorane Kraljevstva (mesta u kojima obavljaju versku službu). Zatvaranjem predstavništva Svedoci bi na kraju mogli biti lišeni prava da slobodno ispovedaju svoju veru.

Sistematski napad ruskih vlasti na Jehovine svedoke zasniva se na podmetnutim dokazima i zloupotrebi Federalnog zakona o suzbijanju ekstremističkih aktivnosti. Savet UN za ljudska prava je 2015. izrazio zabrinutost „zbog brojnih izveštaja koji ukazuju na to da zakon [o ekstremizmu] sve više sputava slobodu izražavanja [...] i slobodu veroispovesti, čime su između ostalih pogođeni i Jehovini svedoci“. *

Jehovini svedoci su priznata religija u svetu. Oni imaju slobodu veroispovesti u demokratskim zemljama širom sveta, kao i u svim zemljama članicama Evropske unije. Rusija je izuzetak. Počevši od sredine 1990-ih, kampanja ruskih vlasti usmerena protiv Svedoka uzimala je sve više maha. Situacija se dramatično pogoršala nakon što je Rusija usvojila zakon o ekstremizmu i počela da ga koristi kao oruđe represije.

Nejasna definicija ekstremističkih aktivnosti — osnova za zloupotrebu

Rusija je 2002. zbog straha od terorizma usvojila Federalni zakon o suzbijanju ekstremističkih aktivnosti. Međutim, budući da u zakonu nije jasno definisano šta su to ekstremističke aktivnosti, od samog početka postoji bojazan da bi ruske vlasti mogle upotrebiti ovaj zakon kao oruđe represije. Savet UN za ljudska prava je 2003. godine podstakao Rusiju da izmeni zakon i precizno definiše ekstremističke aktivnosti, kako bi se „isključila svaka mogućnost proizvoljne primene zakona...“ *

Revizije zakona ne samo da nisu donele pojašnjenja, već su proširile polja njegove primene. Parlamentarna skupština Saveta Evrope je 2012. iznela sledeći zaključak: „U prvobitnom zakonu, ekstremizam je delimično definisan kao ’podsticanje na rasnu, nacionalnu ili versku netrpeljivost, koja podrazumeva nasilje ili poziva na nasilje‘. U amandmanu iz 2006. izbačen je deo ’koja podrazumeva nasilje ili poziva na nasilje‘ [...] Ova dvosmislena definicija ’ekstremizma‘ ostavlja prostor izvršnim vlastima da proizvoljno primenjuju zakon.“

Pokazalo se da je bojazan da će zakon biti zloupotrebljen bila opravdana. Državni tužilac je 2007. iskoristio formulaciju iz zakona kako bi pokrenuo istrage protiv Jehovinih svedoka. Zamenik državnog tužioca V. J. Grin, koji je takođe potpisao nedavno pismo upozorenja upućeno predstavništvu Jehovinih svedoka, u zvaničnom pismu je naložio tužiocima da otvore istrage protiv Jehovinih svedoka. To pismo je bilo prva naznaka da će kampanja protiv Jehovinih svedoka biti sveobuhvatna i organizovana iz samog vrha države.

Iako Svedoci nisu umešani ni u kakve kriminalne aktivnosti, tužioci širom Rusije krenuli su u hajku na njih i od 2007. otvorili više od 500 istraga protiv Jehovinih svedoka. U istom izveštaju Parlamentarne skupštine Saveta Evrope pisalo je sledeće: „Federalni zakon o suzbijanju ekstremističkih aktivnosti (Zakon o ekstremizmu), usvojen 2002, koristi se protiv nekih verskih zajednica, naročito protiv Jehovinih svedoka, kojih u Rusiji ima čak 162 000. Zloupotreba zakona je dramatično porasla od uvođenja amandmana na zakon 2006. godine.“ *

„...Federalni zakon o suzbijanju ekstremističkih aktivnosti [...] koristi se protiv nekih verskih zajednica, naročito protiv Jehovinih svedoka...“ (Parlamentarna skupština Saveta Evrope)

Zabrana verske literature — osnova za daljnju represiju

Pre nego što su se ustremile na predstavništvo Jehovinih svedoka u blizini Sankt Peterburga, vlasti su usmerile pažnju na publikacije koje izdaju Jehovini svedoci. Tužioci u Taganrogu i Gorno-Altajsku podneli su zahteve da se brojne publikacije Svedoka proglase „ekstremističkim“ i da se stave na Federalni spisak ekstremističkog materijala.

Oslanjajući se na takozvane stručne procene, 2009. i 2010. sudovi i u Taganrogu i u Gorno-Altajsku doneli su presude u korist tužilaca. Od tada te dve presude, kojima su zabranjene ukupno 52 verske publikacije, predstavljaju osnovu za većinu optužbi koje se iznose protiv Jehovinih svedoka. Vlasti u drugim oblastima zemlje postupaju po uzoru na slučajeve iz ova dva grada. Do današnjeg dana, sudovi su 87 publikacija Svedoka stavili na Federalni spisak ekstremističkog materijala.

Svedoci osporavaju odluke ova dva suda, kao i svih ostalih ruskih sudova koji su njihove publikacije proglasili ekstremističkim. Zbog optužbi za ekstremizam i sličnih zloupotreba zakona, Svedoci su podneli 28 žalbi Evropskom sudu za ljudska prava. Očekuje se da će taj sud uskoro rešiti 22 žalbe. U svojoj odbrani pred Evropskim sudom, ruske vlasti su priznale da mnoge publikacije Svedoka koje se nalaze na Federalnom spisku ekstremističkog materijala „ne sadrže direktne pozive na nasilje niti podstiču na nasilje“.

Napad na slobodu izražavanja

Kada su ruske vlasti uspele da na sudovima literaturu Jehovinih svedoka proglase „ekstremističkom“, dobile su „zakonska“ sredstva kojima će napadati Svedoke i još više ograničiti njihovo pravo na slobodu izražavanja.

  • Ruske vlasti su 2010. Svedocima ukinule dozvolu za uvoz i distribuciju časopisa Stražarska kula i Probudite se!. Inače, Stražarska kula izlazi od 1879. godine. Oba časopisa spadaju u najtiražnije časopise na svetu.

  • Od marta 2015. vlasti nisu dozvolile da u zemlju uđe nijedna isporuka literature Svedoka.

  • Od jula 2015. zvanični sajt Jehovinih svedoka jw.org zabranjen je u Rusiji, zbog čega niko u toj zemlji ne može u elektronskom obliku preuzeti literaturu Svedoka. Reklamiranje tog sajta smatra se krivičnim delom.

  • Početkom 2016. tužilac u Viborgu tražio je da se prevod Svetog pisma Novi svet koji su izdali Svedoci proglasi „ekstremističkom literaturom“.

Osim što su ograničile slobodu izražavanja, ruske vlasti su iskoristile literaturu sa spiska ekstremističke literature kao izgovor da otvore istragu protiv pravnih tela Jehovinih svedoka kao i da krivično gone Svedoke zbog njihove verske aktivnosti.

Pretresi i presude po ustaljenom obrascu

Kada se neka publikacija nađe na spisku ekstremističke literature, ona se ne sme deliti, štampati niti skladištiti s namerom da se dalje distribuiše. Lokalne vlasti su iskoristile tu stavku u zakonu da bi dobile sudske naloge za pretres privatnih kuća Svedoka, kao i njihovih Dvorana Kraljevstva s ciljem da pronađu zabranjenu versku literaturu.

Oni koji vrše te pretrese veoma često su grubi i konfiskuju mnogo više od onoga što zakon dopušta, oduzimaju lične stvari i svu versku literaturu bez obzira na to da li se nalazi na spisku ekstremističke literature.

  • U avgustu 2010. u Joškar-Oli, grupa od otprilike 30 policajaca i naoružanih pripadnika specijalnih jedinica prekinula je jedan verski skup. Neke Svedoke su stegli oko vrata, a nekima su zavrnuli ruke na leđa. Pretresali su sve prostorije i oduzimali lične stvari, dokumenta i literaturu.

  • U julu 2012. u Republici Kareliji policajci naoružani automatskim puškama i s fantomkama napali su jednog Svedoka na ulici, prislonili mu glavu na haubu automobila i zavrnuli mu ruke na leđa. Policajci su pretresli kuće nekoliko Svedoka, oduzeli im lične stvari i versku literaturu, bez obzira na to da li je bila na spisku ekstremističke literature.

  • U martu 2016. u Republici Tatarstanu policija je izvršila pretres Dvorane Kraljevstva i kuća nekoliko Svedoka.Tom prilikom su im oduzeli kompjutersku opremu, elektronske uređaje i versku literaturu.

Podmetanje dokaza zabeleženo kamerom

Kriminalistička služba je tajno postavila kamere koje su snimale Svedoke u njihovim privatnim kućama i u Dvoranama Kraljevstva. Prisluškivali su im telefone, kontrolisali mejlove i pribegavali drugim nezakonitim sredstvima kako bi prikupili informacije. Neki policajci su u želji da okrive Svedoke otišli čak toliko daleko da su podmetali zabranjenu literaturu u Dvorane Kraljevstva. Na osnovu podmetnutih dokaza protiv mnogih Svedoka podnete su krivične ili prekršajne prijave.

Ukidanje pravnih tela dovodi do krivičnih prijava

Vlasti su na osnovu zabranjene literature koju su same podmetale u Dvorane Kraljevstva podnosile prijave protiv Svedoka kao fizičkih lica. Osim toga, te iste podmetnute „dokaze“ iskoristile su i kao osnovu za ukidanje pravnih tela Svedoka. * Imovina pravnog tela Svedoka koje je ukinuto i proglašeno „ekstremističkim“ prelazi u ruke države. Kao posledica toga, Svedoci gube mesto za sastajanje. To se već dogodilo u Taganrogu i Samari, a vlasti u drugim gradovima postupaju po tom istom obrascu.

Jehovini svedoci na suđenju u Taganrogu

Kada su vlasti u Taganrogu ukinule tamošnje pravno telo Svedoka, preduzele su još jedan nezakonit korak i okupljanja radi molitve proglasili „nastavkom nezakonitih aktivnosti zabranjene organizacije“. Primenjujući tu taktiku, vlasti u Taganrogu su osudile 16 Jehovinih svedoka samo zato su u miru održavali verski sastanak. Takvu versku službu Jehovini svedoci održavaju širom sveta. Prvi put od raspada Sovjetskog Saveza, u Taganrogu je krivično delo biti Jehovin svedok.

Pretnja zatvaranjem predstavništva najavljuje pogoršanje situacije

Predstavništvo Jehovinih svedoka u Rusiji

Ukoliko vlasti ukinu predstavništvo Jehovinih svedoka u Rusiji, ono će biti zatvoreno, a aktivnosti koje je nadgledalo biće zabranjene u celoj zemlji. Poput njihovih suvernika u Taganrogu, Jehovini svedoci u celoj Rusiji biće na meti vlasti samo zato što prisustvuju hrišćanskim sastancima i govore drugima o svojoj veri. Moglo bi se desiti da Jehovini svedoci u Rusiji mogu da veruju u šta hoće, ali ne smeju javno da ispovedaju svoju veru. *

Filip Brumli, portparol Jehovinih svedoka u njihovom glavnom sedištu, izjavio je: „Svrstati Jehovine svedoke među ekstremiste i staviti njihovu literaturu na isti spisak s literaturom opasnih terorista predstavlja uvredu časti.“ Ruske vlasti su zloupotrebile zakon koji je u suprotnosti s međunarodnim normama, standardima Saveta Evrope, Deklaracijom UN o ljudskim pravima i Ustavom same Rusije. One ga koriste da ometaju versku službu koja se obavlja u miru i da napadnu centar delovanja Svedoka u Rusiji.“

Vasilij Kalin, zastupnik predstavništva Jehovinih svedoka, rekao je: „Jehovini svedoci u Rusiji deluju od 19. veka i trpeli su žestoko progonstvo pod sovjetskim režimom. Država je kasnije priznala da smo bili žrtve represije. Želimo da nastavimo da u Rusiji u miru ispovedamo svoju veru. Klevetničke optužbe za ekstremizam upućene protiv nas koriste se kao paravan da bi se prikrila verska netrpeljivost onih koji se ne slažu s našim verovanjima. Mi nismo ekstremisti.“

Jehovini svedoci se nadaju da će ruske vlasti zaštititi njihovo pravo na slobodu veroispovesti, kao što su to uradile vlasti u drugim zemljama. Takođe traže od državnog tužioca da prekine sa napadima na njihovo predstavništvo, kao i da Rusija podrži prava verskih manjina. Postavlja se pitanje: Hoće li Rusija to učiniti? Ili će se vratiti korak nazad i progoniti Jehovine svedoke kao što je to bilo u vreme sovjetskog režima?

^ odl. 4 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania je neprofitna korporacija čiji prvenstven cilj jeste podupiranje aktivnosti Jehovinih svedoka širom sveta. Ona ima autorska prava na sve publikacije Jehovinih svedoka.

^ odl. 7 „Zaključne primedbe sedmog periodičnog izveštaja o Ruskoj Federaciji“, Savet UN za ljudska prava CCPR/C/RUS/CO/7, 28. april 2015, odlomak 20.

^ odl. 10 „Razmatranje izveštaja država članica na osnovu člana 40 Međunarodnog pakta, zaključne primedbe Saveta UN za ljudska prava, Ruska Federacija“, Savet UN za ljudska prava, CCPR/CO/79/RUS, 1. decembar 2003, odlomak 20.

^ odl. 30 To predstavlja kršenje člana 28, Ustava Ruske Federacije u kom stoji: „Svakome je zagarantovana sloboda savesti, sloboda veroispovesti, uključujući i pravo da bilo koju veru ispoveda sam ili s drugima, ili da ne ispoveda nijednu veru, pravo da slobodno izabere, poseduje i deli verska ili druga uverenja i da postupa u skladu s njima.“

^ odl. 33 „Poštovanje dužnosti i obaveza od strane Ruske Federacije“, dokument br 13018, Parlamentarna skupština Saveta Evrope od 14. septembra 2012, odlomak 497.

^ odl. 40 Verske grupe u Rusiji koje ispunjavaju zakonske kriterijume mogu da osnuju pravna tela koje se nazivaju „lokalne verske zajednice“. Ova pravna tela nisu odgovorna za verske aktivnosti na nivou zemlje već ih osnivaju lokalne grupe na manjim područjima poput gradova. Pravno telo omogućava vernicima da između ostalog iznajme ili kupe neki objekat.