Gradski sud u Moskvi zakazao je saslušanje na kome Jehovini svedoci žele da se ispita da li upozorenje koje je upućeno njihovom predstavništvu u Rusiji ima zakonske osnove. Dana 16. januara 2017, u 11:10 po moskovskom vremenu, sud će održati saslušanje povodom žalbe i verovatno će presudu doneti istog dana.

Svedoci žele da dokažu da su optužbe za „ekstremističke aktivnosti“ zasnovane na podmetnutim dokazima i lažnim svedočenjima koja su organizovale lokalne vlasti da bi se obična verska služba prikazala kao ekstremizam. Na saslušanju održanom 12. oktobra 2016, sudija Okružnog suda u Tveru, M. S. Moskalenko, nije dozvolio da se saslušaju svedoci ili puste snimci na kojima se vide nezakoniti postupci nekih predstavnika vlasti.

Advokat za ljudska prava, Džejms Endrik, izjavio je: „U svakom slučaju, ova presuda bi mogla biti značajna. Ukoliko Gradski sud u Moskvi odbaci žalbu, javni tužilac može preduzeti radnje protiv predstavništva u Rusiji. Mogao bi da ga ukine, nastavi da uznemirava Jehovine svedoke i ograniči njihovo delovanje širom Rusije. Ukoliko, s druge strane, sud usvoji žalbu, to bi bila velika pobeda pravde.“