Vrati se na sadržaj

Pređi na pomoćni meni

Jehovini svedoci

srpski (latinica)

14. JANUAR 2016.
RUSIJA

Zaplena Biblija i biblijske literature u Rusiji

Zaplena Biblija i biblijske literature u Rusiji

Tokom prošle godine, vlasti u Rusiji su načinile još jedan korak u ograničavanju verske slobode tako što su zabranile uvoz Biblija koje su izdali Jehovini svedoci. Svedoci su bili veoma iznenađeni kada su saznali da je carinska ispostava u Viborgu tvrdila da postoji mogućnost da se u Biblijama nalaze znaci „ekstremizma“. Ovakva tvrdnja neće uticati samo na Svedoke već na sve ruske građane koji veruju da je Biblija sveta knjiga i smatraju je osnovom svoje vere.

Uznemirujuće tvrdnje o Bibliji

Ruski carinici su 13. jula 2015, u pograničnom gradu Viborgu, zaustavili isporuku od 2 013 primeraka biblijskog prevoda Novi svet na ruskom. * Vlasti su konfiskovale tri Biblije i poslale ih na „stručnu procenu“ kako bi se utvrdilo da li sadrže „ekstremističke“ izraze, a ostatak isporuke su zadržali. Osim toga, u avgustu je pokrenut postupak protiv finske podružnice Jehovinih svedoka (koja je isporučivala literaturu Rusiji).

Nešto pre toga, 5. maja 2015, zaplenjena je pošiljka verske literature u kojoj su bile i Biblije koje su Jehovini svedoci izdali na osetinskom. To se veoma nepovoljno odrazilo na hrišćane u Rusiji koji govore tim jezikom, jer je prevod Novi svet trenutno jedini prevod cele Biblije na osetinskom.

Iako su vlasti u Rusiji i ranije pogrešno primenjivale Zakon o suzbijanju ekstremističkih aktivnosti na publikacije Jehovinih svedoka, ovo je prvi put da tvrde da bi neki biblijski prevod mogao biti povezan s ekstremizmom. * Ukoliko bi sudovi proglasili ove Biblije ekstremističkim, njihovo distribuisanje u Rusiji bi bilo zabranjeno.

Nezakonite zabrane uvoza druge literature

Neke publikacije čiji je uvoz zabranjen

Osim što su sprečavali uvoz Biblija, carinici od marta 2015. protivzakonito zabranjuju i uvoz druge verske literature Jehovinih svedoka. * Svaki put, oni slede isti obrazac. Prvo nezakonitom pretragom uzimaju nekoliko primeraka određenih publikacija koje šalju na „stručnu procenu“, * a zatim tužilac započne postupak da se te publikacije proglase ekstremističkim. Komplikovane pravne bitke su nezaobilazne jer skoro svaka isporuka literature vodi do pokretanja postupaka na sudovima.

U pokušaju da dobiju jednu od isporuka, Jehovini svedoci su carinicima predali dokumentaciju koja je obuhvatala povoljne sudske presude, stručne procene i drugo, čime su pokazali da su vlasti već potvrdile da ta literatura nije ekstremistička. Pa ipak, oni su ignorisali te dokaze.

Sprečavanje uvoza štampanih publikacija Jehovinih svedoka nadovezuje se na nedavnu zabranu pristupa njihovim elektronskim publikacijama. Dana 21. jula 2015, Rusija je postala jedina zemlja u svetu koja je zabranila veb-sajt jw.org, zvanični sajt Jehovinih svedoka. Internet provajderi širom Rusije blokirali su pristup ovom sajtu, tako da se sada njegovo promovisanje u ovoj zemlji smatra krivičnim delom.

Ova zabrana u velikoj meri ograničava mogućnosti Svedoka da dođu do verskih publikacija u elektronskom obliku, što se posebno negativno odražava na Svedoke koji su gluvi ili slepi. Pošto je proučavanje Biblije osnov verske službe Svedoka, otežan pristup njihovoj literaturi ograničava im versku slobodu.

Jehovini svedoci se nadaju da će razum prevladati

Ruski sudovi su sprečili ranije pokušaje da se zabrane neke knjige koje se smatraju svetim. Na primer, sud u Tomsku je 2011. odbio zahtev da se zabrani hinduistička sveta knjiga Bhagavad gita. Godine 2013, apelacioni sud je preinačio odluku kojom je jedan prevod Kurana proglašen ekstremističkim.

Jehovini svedoci se nadaju da će ruski sudovi odbaciti apsurdnu tvrdnju da bi jedan biblijski prevod mogao biti ekstremistički i da će dozvoliti uvoz Biblija i druge verske literature koju su objavili Jehovini svedoci.

Pregled događaja

 1. 1. mart 2015.

  Carinici zaustavljaju isporuku literature i protivzakonito konfiskuju neku literaturu.

 2. 4. maj 2015.

  Vlasti zaustavljaju isporuku namenjenu Rusiji. Kasnije pretražuju tovar i oduzimaju nekoliko primeraka, uključujući i Biblije na osetinskom, da bi utvrdili da li sadrže znake „ekstremizma“.

 3. 28. maj 2015.

  Sud određuje jednu ustanovu u Sankt Peterburgu koja treba da izvrši „stručnu procenu“ literature iz pošiljke od 1. marta 2015.

 4. Jun 2015.

  Carinici zaustavljaju dve isporuke na granici kod Viborga.

 5. 13. jul 2015.

  Carinici zaustavljaju isporuku koja sadrži samo Biblije na ruskom.

 6. 13. avgust 2015.

  Carinska ispostava u Viborgu odlučuje da zapleni svih 2 013 Biblija iz pošiljke od 13. jula, tvrdeći da postoji mogućnost da sadrže znake „ekstremizma“. Ujedno pokreće postupak protiv finske podružnice Jehovinih svedoka.

 7. 1. septembar 2015.

  Na saslušanju u vezi s pošiljkom od 4. maja u kojoj su bile Biblije na osetinskom i druga literatura, sudija odbacuje predloge Svedoka i sprečava njihove advokate da iznesu završne reči.

 8. 30. oktobar 2015.

  Gradski sud u Viborgu presuđuje da su carinici protivzakonito pretražili pošiljku od 4. maja.

 9. 17. novembar 2015.

  Održano saslušanje u vezi s pošiljkom Biblija od 13. jula i odloženo suđenje.

^ odl. 4 Prevod Novi svet je savremeni biblijski prevod koji su objavili Jehovini svedoci i koji se besplatno distribuiše na preko 120 jezika.

^ odl. 6 Od 1. januara 2016, ruski sudovi su 82 publikacije Jehovinih svedoka proglasili ekstremističkim. Svedoci su na ove odluke uložili žalbe i ruskim sudovima i Evropskom sudu za ljudska prava.

^ odl. 8 Do decembra 2015, carinska ispostava u Viborgu je zaustavila sedam isporuka literature za Jehovine svedoke u Rusiji.

^ odl. 8 Prema ruskom zakonu, pretraga i zaplena zahtevaju sudski nalog i moraju se sprovesti u prisustvu svih uključenih strana. Carinici su svaki put prekršili ovu proceduru.