Tročlano sudsko veće Regionalnog suda u Tveru poništilo je 22. januara 2014. odluku nižeg suda da se zabrani jw.org, zvanični veb-sajt Jehovinih svedoka. * Za razliku od odluka ruskih sudova donetih tokom prethodnih nekoliko godina, Regionalni sud je primenio zakon i osujetio nastojanja uporne tužiteljke da se zabrani ovaj sajt.

Uznemiravanje i maltretiranje Jehovinih svedoka pod okriljem ruskih vlasti postalo je još veće 7. avgusta 2013, kada je niži sud u Tveru (gradu oko 160 kilometara severozapadno od Moskve) na suđenju koje je trajalo samo 25 minuta odlučio da zabrani jw.org. Predstavnici Jehovinih svedoka nisu bili obavešteni o saslušanju, tako da nisu imali priliku da ospore optužbe i iznesu svoju odbranu. Jehovini svedoci su 12. septembra 2013. putem medija saznali za zabranu svog sajta i to samo nekoliko sati pre isteka roka za žalbu. Odmah su uložili žalbu Regionalnom sudu u Tveru.

Tokom razmatranja žalbe 22. januara 2014, Regionalni sud je utvrdio da su narušena prava autora sajta, korporacije Watchtower Bible and Tract Society of New York, i zakazao je novo suđenje da bi saslušao argumente obe strane. Tužiteljka, kojoj su podršku pružali predstavnici Ministarstva pravde i Ministarstva unutrašnjih poslova, tražila je od suda da proglasi ovaj veb-sajt ekstremističkim i da ga zabrani u celoj Rusiji. Regionalni sud je postupio nepristrano i odbacio njene argumente.

Manipulisanje zakonom o ekstremizmu omogućilo početak kampanje protiv aktivnosti Jehovinih svedoka. Koristeći se nejasno definisanim Federalnim zakonom o suzbijanju ekstremističkih aktivnosti, ruske vlasti su od 2009. počele još više da maltretiraju Jehovine svedoke, kako u pojedinim slučajevima tako i u organizovanim kampanjama širom države. Vlasti su se pozivale na zakon o ekstremizmu da bi opravdale:

  • pritvaranje više od 1 600 Jehovinih svedoka

  • zabranu 70 njihovih publikacija verskog karaktera

  • pretres ukupno 171 kuće i objekata u kojima Svedoci održavaju svoje sastanke

  • prekidanje i ometanje najmanje 69 skupova Jehovinih svedoka.

U slučaju razmotrenom u Tveru, tužiteljka je zahtevala da se sajt jw.org zabrani jer se na njemu nalazi šest „ekstremističkih“ publikacija. Okružni sud u Tveru je na osnovu zakona o ekstremizmu 7. avgusta 2013. doneo odluku da se jw.org zabrani i doda na Federalni spisak ekstremističkog materijala.

Ova odluka je bila potpuno neprimerena, jer nije ponuđena nikakva alternativa, na primer da se s veb-sajta uklone takozvane ekstremističke publikacije. Kada je Regionalni sud utvrdio da su autori sajta uklonili s njega sve navodno ekstremističke publikacije na ruskom jeziku, odmah je došao do zaključka da ne postoji pravna osnova za zabranu ovog veb-sajta. Ova odluka je sada konačna, iako tužiteljka ima rok od šest meseci da uloži žalbu. Međutim, sud ima diskreciona prava i nije obavezan da žalbu uzme u razmatranje.

Da li se zbog odluke Regionalnog suda u Tveru može reći da se situacija poboljšava?

Još mnogo toga treba rešiti. Nepristrana procena i odluka Regionalnog suda u Tveru u suštoj su suprotnosti s represivnim merama koje su drugi ruski sudovi preduzeli protiv Jehovinih svedoka. Evropski sud za ljudska prava je nekoliko puta osudio Rusiju jer ugrožava versku slobodu Svedoka. Rusija nije postupila prema presudama Evropskog suda, već je nastavila da u još većoj meri krši ljudska prava. Da bi odbranili svoju versku slobodu, Jehovini svedoci su Evropskom sudu uložili 23 žalbe protiv Rusije.

Da li se zbog odluke Regionalnog suda u Tveru može reći da se situacija poboljšava? Jehovini svedoci će pomno pratiti reakciju Rusije na ovu presudu, kao i na buduće presude Evropskog suda za ljudska prava.

^ odl. 2 Internet provajderi u Rusiji onemogućili bi pristup sajtu jw.org da ga je sud zabranio. Vlasti bi takođe imale odrešene ruke da svakog ko reklamira ovaj sajt optuže za krivični prekršaj.