Zahvaljujući trudu Zaštitnika građana u Ruandi i nepristranih sudija, Jehovini svedoci su dobili pravednu presudu nakon duge pravne bitke. Vrhovni sud je prvobitno doneo presudu protiv Svedoka i naredio im da plate odštetu vlasnicima zgrade koja je srušena po nalogu gradske vlasti Kigalija. Međutim, Zaštitnik građana je uvideo jasnu nepravdu u tom slučaju i zatražio od Vrhovnog suda da ponovo razmotri svoju odluku.

Gradska vlast u Kigaliju pokreće uređenje grada

Gradska vlast u Kigaliju je 2006, kao deo inicijative za uređenje grada, donela uredbu po kojoj je trebalo da svi ulični kiosci budu uklonjeni s javnih površina. Tom istom uredbom od građana se zahtevalo da održavaju i ulepšavaju javne površine oko svojih poseda.

Tom uredbom je predviđeno i uklanjanje svih bespravno podignutih objekata. To se odnosilo i na objekat koji je na javnoj površini i bez dozvole podigao gospodin Ngajabateranja. Pored toga, on je koristio materijal i metode gradnje koji nisu u skladu s građevinskim propisima. Pošto žalba nije bila uložena u roku od 21 dana, predsednik opštine Gasabo izdao je nalog za rušenje bespravno izgrađenih objekata. Nakon što je objekat uklonjen, podružnica Jehovinih svedoka, koja se takođe nalazi u opštini Gasabo u zoni Remera, ulepšala je javnu površinu oko svog poseda tako što je napravila pešačku stazu i posadila zelenilo.

Presuda protiv Jehovinih svedoka

Nakon što je gradska vlast srušila objekat gospodina Ngajabateranje, on i njegovi saradnici uložili su žalbu sudu u Gasabu, optužujući Svedoke za rušenje objekta. Tužioci su tražili odštetu, iako sudu nisu podneli pravovaljane dokaze za svoje tvrdnje. Jehovini svedoci su predali zvaničnu dokumentaciju iz koje se videlo da su za rušenje odgovorne gradske vlasti. Uprkos tome, sud je ignorisao dokaze i doneo presudu protiv Jehovinih svedoka.

Viši sud preinačio presudu

Jehovini svedoci su se žalili višem sudu kako bi se ispravila očigledna nepravda. Nakon što je ispitao dokaze, viši sud je zaključio da je prethodna presuda protiv Svedoka bila neosnovana. Viši sud je 5. novembra 2010. presudio da su gospodin Ngajabateranja i njegovi saradnici pokrenuli besmislenu parnicu i naložio im da plate odštetu i sudske troškove od 800 000 ruandskih franaka (oko 880 evra).

Vrhovni sud prevideo ključni dokaz

Gospodin Ngajabateranja je uložio žalbu Vrhovnom sudu Ruande. Tokom suđenja, izvršni sekretar Remere svedočio je da je objekat gospodina Ngajabateranje bio bespravno izgrađen i zbog toga srušen u okviru programa uređenja grada. Vrhovni sud je potvrdio da Jehovini svedoci nisu srušili objekat. Međutim, zaključio je da su podstakli rušenje. Sud je ignorisao važan dokaz i zaključio da su Svedoci ostvarili protivzakonitu dobit jer su uredili površinu na kojoj se nekada nalazio sporni objekat. Sud je naložio da se podnosiocu žalbe isplati odšteta od 22 055 242 ruandska franka (oko 25 000 evra). Svedoci su nerado isplatili odštetu 4. aprila 2013.

Zaštitnik građana traži od Vrhovnog suda da ispravi nepravdu

Jehovini svedoci su podneli žalbu kancelariji Zaštitnika građana jer su lažno optuženi i nepravedno osuđeni za rušenje objekta gospodina Ngajabateranje. Zaštitnik građana u Ruandi, gospođa Alojizi Kjanzajire, pregledala je žalbu i odluku Vrhovnog suda.

Nakon što je pregledala dokaze, gospođa Kjanzajire je utvrdila da je grad srušio objekat jer gospodin Ngajabateranja nije postupao u skladu sa zakonom Ruande. Takođe je potvrdila da nije bilo razloga da Svedoci budu kažnjeni jer su postupili u skladu sa uredbom grada o ulepšavanju javnih površina oko svog poseda. To što su Svedoci ulepšali i nastavili da održavaju zemljište predstavlja „veliku pomoć“ i „značajnu podršku državi u njenom nastojanju da uredi grad“.

Bespravno podignuti objekti pre donošenja gradske uredbe i uređena javna površina nakon uklanjanja tih objekata

Gospođa Kjanzajire je 4. decembra 2013. zahtevala od Vrhovnog suda da preispita svoju presudu protiv Svedoka. Novoformirano veće sudija saslušalo je slučaj i 17. oktobra 2014. sud je preinačio svoju prethodnu odluku, proglašavajući neosnovanim zahtev gospodina Ngajabateranja. Takođe je naložio gospodinu Ngajabateranja da vrati novac koji je primio na osnovu prethodne presude, kao i da plati sudske troškove. Advokati koji zastupaju Svedoke i sudski izvršitelj trenutno rade na tome da povrate taj novac.

Zaštita pod okriljem zakona

Jehovini svedoci su veoma zahvalni gospođi Kjanzajire na pruženoj pomoći, kao i Vrhovnom sudu na tome što je preinačio presudu. Bez sumnje, svi građani koji su poslušni zakonu cene to što Republika Ruanda ima efikasne mehanizme kojima može da ispravi nepravdu i zasigura poštovanje zakona.