• Broj Jehovinih svedoka: 28 972

  • Broj skupština Jehovinih svedoka: 571

  • Broj prisutnih na Spomen-svečanosti: 80 093

  • Broj Jehovinih svedoka u odnosu na broj stanovnika: 1 prema 408

  • Broj stanovnika: 11 809 295