• Broj Jehovinih svedoka: 2 473

  • Broj skupština Jehovinih svedoka: 45

  • Broj prisutnih na Spomen-svečanosti: 7 779

  • Broj Jehovinih svedoka u odnosu na broj stanovnika: 1 prema 1 043

  • Broj stanovnika: 2 579 051