Vrati se na sadržaj

KAZAHSTAN

Zatvoreni zbog svojih verovanja

Zatvoreni zbog svojih verovanja

Sudija Talgat Sirlibajev je 2. maja 2017. osudio Tejmura Akhmedova na pet godina zatvora zbog navodnog „podsticanja na versku mržnju“ i zagovaranja „isključivosti, superiornosti građana na osnovu njihove verske pripadnosti“. Sudija je gospodinu Akhmedovu takođe izdao zabranu prema kojoj tri godine ne sme da učestvuje u „ideološkoj verskoj aktivnosti“. Gradski sud u Astani je 20. juna odbacio žalbu na ovu presudu uprkos jakim dokazima.

Neosnovano krivično gonjenje

Kao osnov za lažne optužbe protiv gospodina Akhmedova poslužili su razgovori koje je tokom 2016. vodio sa odraslim osobama „zainteresovanim za proučavanje Biblije“ koje su se pretvarale da ih zanimaju verovanja Jehovinih svedoka. Tokom ovih razgovora koje su sedam meseci vodili u miru, gospodin Akhmedov je koristio biblijske stihove kako bi potkrepio svoje stavove prema raznim verskim pitanjima. Ti ljudi su bez znanja gospodina Akhmedova snimali razgovore i kasnije te snimke iskoristili da bi ga optužili za kršenje člana 174(2) krivičnog zakona Kazahstana. Tim članom zabranjuje se „podsticanje na [...] versku netrpeljivost“ i „zagovaranje isključivosti, superiornosti ili inferiornosti građana na osnovu njihove verske pripadnosti“.

Međutim, gospodin Akhmedev smatra da nije prekršio zakon jer je ispovedanje vere zaštićeno članovima 18 i 19 Međunarodnog pakta o građanskim i političkim pravima, kojim se garantuje „sloboda misli, savesti i veroispovesti“, kao i „pravo na slobodu izražavanja“.

Ranije je Savet UN za ljudska prava, koji reaguje kada se prekrši Međunarodni pakt, ukazao na to da Kazahstan ima „uopštene definicije krivičnih dela“ i pogrešno primenjuje član 174 na pojedince koji koriste svoje pravo na slobodu veroispovesti. U svom izveštaju od 9. avgusta 2016. Savet je zatražio od Kazahstana da „garantuje pravo na slobodu veroispovesti, kao i pravo na ispovedanje vere. [Kazahstan] treba da član 22 svog Ustava uskladi sa Međunarodnim paktom i zatim izvrši reviziju svih povezanih zakona i praksi kako bi se uklonila sva ograničenja osim konkretnih ograničenja dozvoljenih članom 18 Međunarodnog pakta.“

Kada su u pitanju „uopštene definicije krivičnih dela“ u svom izveštaju za 2014, gospodin Hajner Bilefelt, koji je tada bio specijalni izveštač UN za slobodu veroispovesti, preporučio je da Kazahstan „uopštene definicije prekršaja povezanih sa verskom netrpeljivošću i ekstremizmom“ zameni „jasnim i konkretnim definicijama“. U suprotnom, zakon će se „negativno odraziti na slobodu veroispovesti“.

Nepravedno zatvaranje Tejmura Akhmedova

Drugi okružni sud u Sarijarki u Astani 20. januara 2017. odredio je gospodinu Akhmedovu pritvor. Zatvorski čuvari su batinama pokušali da ga prisile da prizna krivicu. Gospodinu Akhmedovu, koji ima 61 godinu, hitno je potrebna lekarska pomoć zbog tumora koji krvari. Njegovi advokati su podneli žalbe Radnoj grupi Ujedinjenih nacija koja se bavi zatvaranjem bez zakonskog osnova, kao i specijalnim izveštačima UN za slobodu veroispovesti i slobodu okupljanja i udruživanja. Nakon što je Gradski sud u Astani 20. juna 2017. odbacio žalbu gospodina Akhmedova, njegovi advokati razmatraju mogućnosti za nove žalbe.

Dana 2. oktobra 2017, Radna grupa Ujedinjenih nacija koja se bavi zatvaranjima bez zakonske osnove u svojoj odluci objavila je da su vlasti Kazahstana nepravedno zatvorile gospodina Akhmedova i da treba odmah da bude pušten na slobodu. Radna grupa je zaključila da je on postupao „potpuno miroljubivo i nije prekršio slobodu veroispovesti“ dok je s drugima razgovarao o svojim verovanjima, kao i to da njegovo kažnjavanje jasno pokazuje da vlasti Kazahstana sprovode versku diskriminaciju nad Jehovinim svedocima. Dan nakon objavljivanja odluke Radne grupe, advokati gospodina Akhmedova uložili su žalbu Vrhovnom sudu Kazahstana tražeći da primeni tu odluku, odbaci optužbe protiv gospodina Akhmedova i naredi njegovo hitno oslobađanje. Međutim, Vrhovni sud je 4. decembra 2017. odbio da razmotri njegovu žalbu tako da je odluka od 2. maja 2017. i dalje na snazi.

Pregled događaja

 1. 2. oktobar 2017.

  Radna grupa Ujedinjenih nacija koja se bavi zatvaranjima bez zakonske osnove objavila je odluku da je Tejmur Akhmedov nepravedno zatvoreni i da treba odmah da bude pušten na slobodu.

 2. 20. jun 2017.

  Sud u Astani odbio žalbu.

 3. 2. maj 2017.

  Okrivljen i osuđen na kaznu od pet godina zatvora.

 4. 13. mart 2017.

  Slučaj prosleđen sudu.

 5. 1. mart 2017.

  Odbijen zahtev za prekid krivičnog gonjenja.

 6. 20. februar 2017.

  Podnet zahtev za okončanje krivičnog gonjenja.

 7. 30. januar 2017.

  Gradski sud u Asatni odbacio žalbu.

 8. 18. januar 2017.

  Tejmur Akhmedov uhapšen i određen mu je dvomesečni pritvor.