Vrati se na sadržaj

Pređi na pomoćni meni

Jehovini svedoci

srpski (latinica)

Neki iz delegacije koja je predala peticiju, kao i neki članovi njihovih porodica i advokati

8. SEPTEMBAR 2017.
JUŽNA KOREJA

Pravo na prigovor savesti nailazi na sve veću podršku u Južnoj Koreji

Pravo na prigovor savesti nailazi na sve veću podršku u Južnoj Koreji

Od kada je Ustavni sud u julu 2015. održao javno saslušanje o pravu na prigovor savesti, javnost u sve većoj meri zauzima jedinstven stav. Iako sud nije doneo odluku niti je usvojen novi zakon, Južna Koreja sve pozitivnije gleda na prigovor savesti na vojnu službu. Niži sudovi, javnost, udruženja pravnika, kao i nacionalne i internacionalne organizacije za ljudska prava zalažu se za pronalaženje rešenja kojim se neće kažnjavati pravo na slobodu savesti.

Sudovi menjaju mišljenje

Tokom nedelje od 7. avgusta 2017, sedmorica mladića koja su uložila pravo na prigovor savesti dobila su oslobađajuće presude. Tako nešto je bez presedana. U istoriji sudske prakse u Republici Koreji, sudovi su osudili preko 19 000 mladića koji su uložili prigovor savesti, ali od maja 2015. doneto je 38 od ukupno 42 oslobađajućih presuda po ovom pitanju, a čak 25 u 2017.

Neki sudovi su odložili donošenje presude u očekivanju odluke Ustavnog suda. Zato broj nerešenih slučajeva sve više raste. Gospodin Du-đun Ou, advokat koji je zastupao mnoge prigovarače savesti, zapazio je da sada postoji pet puta više nerešenih slučajeva nego pre samo nekoliko godina.

Sve veći broj oslobađajućih presuda (6 u 2015, 7 u 2016. i 25 u 2017) i nerešenih slučajeva (prosečnih 100 povećalo se na više od 500) pokazuju da dolazi do promene u razmišljanju pravnika u Južnoj Koreji

Veliki broj posmatrača zapaža promenu u stavu pravnika u Južnoj Koreji. Mnogi sudovi su pri donošenju oslobađajuće presude istakli da kažnjavanje onih koji ulažu prigovor savesti, u uslovima kada ne postoji odgovarajuća civilna služba, predstavlja kršenje ustavnog prava na slobodu savesti. Drugi smatraju da je prigovor savesti na vojnu službu „opravdan razlog“ za odbijanje vojnog poziva, kako stoji u Zakonu o vojnoj službi.

Mišljenje javnosti

Iako mišljenje javnosti nije odlučujući faktor u priznavanju i zaštiti ljudskih prava, Ministarstvo odbrane je iskoristilo nedostatak podrške javnosti da opravda odbijanje da reši ovaj problem. Ali mišljenje javnosti se menja. U 2005, sprovedena je anketa i samo 10 procenata ispitanika smatralo je da treba uvažiti prigovor savesti. Međutim, anketa sprovedena u maju 2016. pokazala je da preko 70 procenata učesnika podržava uvođenje civilne službe. Anketa Advokatske komore u Seulu iz jula 2016. pokazala je da tu ideju podržava više od 80 procenata njenih članova.

Mišljenja i odluke organizacija za ljudska prava

Državna komisija za ljudska prava uvidela je da je promena mišljenja u Južnoj Koreji dovela do toga da su zakonodavna tela predložila uvođenje civilne službe i podnela tri amandmana na razmatranje Skupštini čije zasedanje počinje u junu 2017. Državna komisija je takođe uzela u obzir i mišljenja i odluke međunarodne zajednice koja podstiče Južnu Koreju na ovaj korak, a zatim je ispitala da li su njihovi predlozi u skladu s međunarodnim standardima za civilnu službu. Državna komisija je vlastima u Južnoj Koreji dostavila svoje zaključke o civilnoj službi koja je u skladu s međunarodnim standardima i koja je prihvatljiva za Jehovine svedoke i druge.

Obećanje i peticija

Predsednik Džae-in Mun koji je stupio na dužnost 10. maja 2017, ima veliko iskustvo kao advokat za ljudska prava. On je obećao: „Sloboda savesti je osnovno pravo i jedno od najvažnijih prava koja su zagarantovana Ustavom. Zbog toga, obećavam da ću uvesti civilnu službu i prekinuti dosadašnju praksu zatvaranja onih koji ulažu prigovor savesti.“

Advokat predaje peticiju službeniku

Dana 11. avgusta 2017, delegacija koja je predstavljala 904 prigovarača savesti, predala je novom predsedniku peticiju u kojoj traži da vlasti priznaju pravo na prigovor savesti tako što će osloboditi sve koji su iz tog razloga u zatvoru i tako što će uvesti civilnu službu. Peticiju je potpisalo 360 prigovarača savesti koji se nalaze u zatvorima i 544 onih kojima se u vreme podnošenja peticije sudilo na raznim sudovima.

Prilika da se ostavi trag u istoriji ljudskih prava

Hjun-su Kim

Hjun-su Kim, jedan od potpisnika peticije, rekao je šta njemu znači peticija: „Radujem se uvođenju civilne službe koja je u skladu s međunarodnim standardima, prave civilne službe koja nije povezana s vojskom i koju ne nadgleda vojska. Rado ću služiti u javnim ustanovama ili u štabovima za pružanje humanitarne pomoći ili gde god da me dodele. Bilo bi mi drago da doprinesem dobrobiti društva.“

Jehovini svedoci i drugi raduju se promenama mišljenja koje bi mogle da dovedu i do promene politike zbog koje su hiljade mladića kažnjavane tokom proteklih sedamdeset godina. Svedoci su zahvalni što su predsednik Mun, poslanici u Skupštini i pravnici u Južnoj Koreji pokazali da im je iskreno stalo da se poštuju prava onih koji ulažu prigovor savesti na vojnu službu, kao i da se udovolji njihovim potrebama.