Vrati se na sadržaj

Pređi na pomoćni meni

Jehovini svedoci

srpski (latinica)

Guang-čan Park je jedan od 140 Jehovinih svedoka za koje se neosnovano tvrdi da izbegavaju vojnu službu

9. JUN 2017.
JUŽNA KOREJA

Sud u Južnoj Koreji prepoznao kršenje ljudskih prava

Sud u Južnoj Koreji prepoznao kršenje ljudskih prava

Upravni sud u Seulu je 1. maja 2017. doneo presudu prema kojoj je Vojna administrativna služba javno osramotila osobe koje ulažu prigovor savesti jer je tvrdila da izbegavaju vojnu obavezu i time im nanela nepopravljivu štetu. Sud je doneo presudu da ova služba sa svog zvaničnog veb-sajta mora da ukloni lične podatke osoba koje su uložile prigovor savesti. Ovaj Sud uskoro treba da razmotri i žalbu koja je podneta zbog objavljivanja ličnih podataka. Vojna administrativna služba je uvažila odluku Suda.

Ne izbegavaju vojnu obavezu

Početkom 2015, nadležni u ovoj službi obavestili su mladiće koji su uložili prigovor savesti da će njihova imena biti objavljena na spisku onih koji izbegavaju vojnu obavezu. Svi oni su prethodno obavestili ovu službu da zbog svoje savesti ne žele da služe vojni rok, ali da su spremni da obavljaju civilnu službu. Uprkos tome, Vojna administrativna služba je 20. decembra 2016. objavila njihova imena, godište, adrese i druge lične podatke, svrstavajući ih u one koji izbegavaju vojnu obavezu.

Guang-čan Park, Jehovin svedok koji je uložio prigovor savesti na služenje vojnog roka, bio je zapanjen kada je na spisku od 237 osoba koje izbegavaju vojnu obavezu ugledao i svoje ime. Rekao je: „Odbio sam da služim vojni rok zbog svojih iskrenih uverenja i savesti. Pripremio sam se na to da će me neki osuđivati. Ali i pored toga, užasnulo me je to što me vlasti tretiraju kao nekoga ko izbegava vojnu službu. Vojna administrativna služba je upoznata s Jehovinim svedocima i dobro zna da motiv ovakve odluke nije sebično odbijanje građanskih dužnosti.“ Gospodin Park je još dodao: „Kada sam video svoje ime i adresu na tom spisku, moram priznati da sam se uplašio da bi neko mogao da mi dođe na vrata i da me maltretira.“

Žalbu koja je uložena na postupak Vojne administrativne službe podnelo je 140 Jehovinih svedoka čija su se imena našla na pomenutom veb-sajtu. U žalbi se navodi da prema Zakonu o vojnoj obavezi, licem koje izbegava vojnu službu smatra se osoba koja se „bez opravdanih razloga“ nije odazvala pozivu. Ovi mladići su napisali da oni ne izbegavaju vojnu službu niti to čine „bez opravdanih razloga“. Naime, južnokorejski zakoni i međunarodni sporazumi koje je Južna Koreja dužna da poštuje priznaju pravo na ulaganje prigovora savesti na vojnu službu. Čeka se da Ustavni sud donese presudu povodom kršenja tog prava u Južnoj Koreji.

Zloupotreba diskrecione moći

U svojoj žalbi Jehovini svedoci su naveli i to da javna kritika, iako ih uznemirava i narušava njihov ugled, nije promenila njihova moralna ubeđenja i odluku da zbog svoje savesti odbiju služenje vojnog roka. Preko 19 000 Jehovinih svedoka u Južnoj Koreji nije popustilo pod pritiskom da služi vojsku. U poslednjih 60 godina, ti Jehovini svedoci su ukupno odslužili više od 36 000 godina zatvora. Jehovini svedoci čija su imena objavljena na internetu smatraju da je to još jedan način kažnjavanja i veruju da će zbog toga snositi posledice, baš kao što snose posledice zbog krivičnih dosijea koje su dobili zbog postupanja u skladu sa svojom savešću.

Nadaju se pozitivnom ishodu

Jehovini svedoci u Južnoj Koreji zahvalni su što je Sud prepoznao da je reč o kršenju ljudskih prava i nadaju se da će ova presuda pozitivno uticati na ishod žalbe, čije se razmatranje uskoro očekuje. Pored toga, pripremaju peticiju Državnoj komisiji za ljudska prava, od koje će zatražiti da napiše i pred Sudom iznese zvanično mišljenje o ovom slučaju. Suđenje je zakazano za 28. jun 2017.