Apelaciono veće Okružnog suda u Gvangdžuu 18. oktobra 2016. presudilo je da Hie-min Kim, Lak-hun Čo i Hjong-džun Kim nisu krivi za izbegavanje vojne službe. Ova trojica Jehovinih svedoka su prvi koji su nakon uložene žalbe oslobođeni krivice.

Sudija Jang-šik Kim je objasnio: „Sud smatra da oni odbijaju vojnu službu na osnovu svojih verskih ubeđenja i savesti. Sloboda savesti i veroispovesti jesu prava zagarantovana ustavom i niko ne može biti kažnjen zbog pozivanja na njih.“

Ukoliko se tužilac bude žalio, slučaj će se naći pred Vrhovnim sudom. Preko 40 slučajeva već su na čekanju pred Vrhovnim sudom i tiču se muškaraca koji su proglašeni krivim za izbegavanje vojne službe. Filip Bramli, zastupnik Jehovinih svedoka, izjavio je: „Iako su Vrhovni i Ustavni sud Južne Koreje do sada odbijali da priznaju pravo na prigovor savesti, apelacioni sud je postupio u skladu s međunarodnim standardima i priznao to pravo. Ono je priznato u preko 500 presuda koje je doneo Savet UN za ljudska prava.“