Okružni sud u Gvangdžuu je 12. maja 2015. doneo odluku da tri Jehovina svedoka nisu kriva za izbegavanje vojne obaveze. Sudija Čang-seok Čoi u svojoj presudi je rekao: „Moramo podjednako uvažavati i slobodu savesti koju garantuje Ustav i obavezu da čuvamo bezbednost države.“ Zatim je dodao: „Kada se osnovna ljudska prava kose s drugim ustavnim obavezama, kao što je vršenje neke građanske dužnosti, tada zakon treba primeniti tako da se, koliko je to moguće, uvaži i jedna i druga strana.“ Svedoci očekuju da će javni tužilac uložiti žalbu na ovu odluku u narednih sedam dana.