Vrati se na sadržaj

Pređi na pomoćni meni

Jehovini svedoci

srpski (latinica)

13. JUL 2016.
JUŽNA KOREJA

Jehovini svedoci u zatvorima u Južnoj Koreji ulažu dodatne žalbe

Jehovini svedoci u zatvorima u Južnoj Koreji ulažu dodatne žalbe

Od januara 2016, više od 50 Južnokorejaca koji su uložili prigovor savesti na služenje vojnog roka podneli su žalbe Radnoj grupi UN koja se bavi ispitivanjem zatvaranja bez zakonskog osnova. U žalbama su naveli da je Južna Koreja kriva za zatvaranje bez zakonskog osnova jer ih je osudila na zatvorsku kaznu zato što su se pozvali na svoje zakonsko pravo na slobodu veroispovesti i savesti.

Osnove za žalbu

Dva tela Ujedinjenih nacija, Radna grupa i Savet UN za ljudska prava, utvrdila su da zatvaranje zbog prigovora savesti na vojnu službu predstavlja „zatvaranje bez zakonskog osnova“. * Savet je u svojoj odluci 2014. naveo da Južna Koreja treba da prestane sa nepravednim kažnjavanjem onih koji ulažu prigovor savesti, da treba da nadoknadi štetu onima koji su zbog toga bili zatvoreni i da im izbriše krivične dosijee. Na osnovu te odluke, ukupno 682 Jehovina svedoka iz Južne Koreje uložila su žalbe Radnoj grupi. *

Pod budnim okom međunarodne i domaće javnosti

Radna grupa će obavestiti vlasti Južne Koreje o žalbama i kada bude dobila njihov odgovor, saopštiće svoje mišljenje. Ukoliko bude utvrdila da su žalbe osnovane i da je Južna Koreja kriva za zatvaranje bez zakonskog osnova, tražiće od vlasti da isprave nepravdu nanetu onima koji su uložili prigovor savesti, kao i da spreče da im budu otvoreni krivični dosijei.

Pored toga, trenutno se pred Ustavnim sudom Južne Koreje rešava pitanje ustavnosti zakona o vojnoj službi i očekuje se da odluka uskoro bude doneta. Sud je upoznat sa činjenicom da je Radnoj grupi uloženo preko 600 žalbi. Osim toga, Sud je upoznat da je Savet UN za ljudska prava više puta zatražio od Južne Koreje da prizna prigovor savesti kao pravo i da obezbedi civilnu službu kao alternativu. Međunarodna zajednica pažljivo prati hoće li najviši sud Južne Koreje podržati osnovno pravo na prigovor savesti na služenje vojnog roka.

^ odl. 4 Savet UN za ljudska prava, Mišljenje koje je usvojila Radna grupa UN koja se bavi ispitivanjem zatvaranja bez zakonskog osnova, Mišljenje br. 16/2008 (Turska), dok. UN A/HRC/10/21/Add.1, odl. 145, odl. 38 (9. maj 2008). Savet UN za ljudska prava, Mišljenja, Jung-kvan Kim i drugi protiv Južne Koreje, Saopštenje br. 2179/2012, dok. UN CCPR/C/112/D/2179/2012, odl. 7.5 (15. oktobar 2014).

^ odl. 4 Tokom 2015, 631 prigovarač savesti uložio je žalbu, a od početka 2016. to je učinila još 51 osoba.