Vrati se na sadržaj

09. AVGUST 2016.
JERMENIJA

Jehovini svedoci u civilnoj službi u Jermeniji

Jehovini svedoci u civilnoj službi u Jermeniji

U Jermeniji prva generacija mladih Jehovinih svedoka koja je dobila priliku da civilno služi vojni rok marljivo radi na ispunjavanju svoje građanske dužnosti. Ranije su se Jehovini svedoci suočavali sa zatvorskim kaznama jer su ulagali prigovor savesti na služenje vojnog roka. Međutim, 2013. Jermenija je izmenila zakon kako bi omogućila alternativno služenje vojnog roka. Do danas je preko 200 Svedoka započelo sa civilnom službom. Do kraja juna 2016, svoju građansku dužnost je na ovaj način ispunilo 16 Svedoka.

Civilna služba

Prvi Svedoci koji su prošli kroz ovaj program prethodno su bili osuđeni na zatvorske kazne jer su odbili da se regrutuju. Kada je novi zakon stupio na snagu ovi Svedoci su bili prebačeni u civilnu službu. Do januara 2014. počeli su da rade kao baštovani, čistači ulica, pomoćno osoblje u bolnicama ili da obavljaju neke druge poslove.

Mladići koji su završili civilnu službu zahvalni su vlastima jer su im omogućile da svojim radom daju doprinos društvu. Oni koji prođu ovaj program i dalje su korisni članovi društva bez krivičnog dosijea koji bi im stvarao probleme.

Davit Arakelijan koji ima 22 godine obavljao je civilnu službu u staračkom domu. On je rekao: „Civilna služba mi je pomogla da budem ozbiljniji, odgovorniji i marljiviji. Drago mi je da sam mogao da obavim svoju građansku dužnost time što sam pomagao drugima. Uprava i osoblje staračkog doma, pa čak i neki koji tamo žive, pohvalno su se izrazili o našem radu.“ Mikajil Manasijan, koji takođe ima 22 godine, dodeljen je Ministarstvu za vanredne situacije. On je rekao: „Tokom civilne službe stekao sam neke nove veštine i sada bih mogao time da se bavim. Takođe sam mogao da ispunim svoju građansku dužnost, a da ne povredim svoju savest.“

Da li bi primer Jermenije mogao navesti druge zemlje da uvedu civilnu službu?

Nedavno je Jermenija preduzela dodatne korake da bi priznala pravo na prigovor savesti. U članu 41 (3) dopunjenog ustava koji je stupio na snagu u decembru 2015. stoji: „Svaki građanin koji zbog svoje religije ili uverenja ne želi da služi vojni rok ima pravo da ga zameni civilnom službu u skladu sa zakonom.“ Zbog ovakvog postupka Venecijanska komisija Saveta Evrope pohvalila je Jermeniju i to je nazvala „izvanrednom primenom presude u slučaju Bajatjan protiv Jermenije, * koja zaslužuje pohvalu“.

Uvođenjem civilne službe, Jermenija je udovoljila međunarodnim standardima. Jermenija je od zemlje koja kažnjava građane jer ulažu prigovor savesti prerasla u zemlju koja poštuje pravo na slobodu savesti. Koristi koje proizlaze iz ovakve politike predstavljaju dobar primer zemljama koje kažnjavaju one koji ulažu prigovor savesti. Iskustvo Jermenije pokazuje da primena ovog programa može zadovoljiti potrebe i države i građana.

Govoreći u ime Jehovinih svedoka u Jermeniji, Tigran Harutjunjan je rekao: „Zahvalni smo vladi Jermenije što je preduzela korake da bi zaštitila osnovna ljudska prava, među kojima je i pravo na prigovor savesti. Mladi Svedoci u Jermeniji sada mogu da ispune svoju dužnost na način koji se ne sukobi s njihovom savešću i koristi drugima.“

^ odl. 8 Presuda u slučaja Bajatjan protiv Jermenije ([GC], br. 23459/03, ECHR2011) koju je donelo Veliko veće Evropskog suda za ljudska prava predstavljala je pravi presedan. To je bio prvi put da je taj sud potvrdio da je pravo na prigovor savesti na služenje vojnog roka u potpunosti zagarantovano članom 9 (pravo na slobodu misli, savesti i veroispovesti) Evropske konvencije o ljudskim pravima.