Jehovini svedoci u Jermeniji mogu slobodno da ispovedaju svoju veru i učestvuju u verskim aktivnostima bez većih smetnji. Zakonski su registrovani u oktobru 2004.

Do oktobra 2013, najveći problem za Svedoke u Jermeniji predstavljala je civilna služba jer je bila u nadležnosti vojske i kažnjiva ako se odbije. Od 1993, stotine mladih Svedoka koji su zbog prigovora savesti odbili da služe vojsku bili su osuđeni na duge zatvorske kazne, koje su neki izdržavali u veoma teškim uslovima. Konačno, 8. juna 2013, Jermenija je uskladila Zakon o civilnoj službi sa evropskim standardima. Zatim je 23. oktobra 2013. Republička komisija odobrila zahteve za civilnu službu za 57 Jehovinih svedoka. Ovaj program se pokazao kao veoma uspešan, jer je omogućio Svedocima da služe svojoj državi i zadrže čistu savest.

Uprkos ovom važnom napretku, Jehovini svedoci još uvek doživljavaju diskriminaciju. Neke opštine odbijaju da izdaju dozvolu za gradnju objekata u kojima se Svedoci sastaju, carinici obračunavaju veoma visoke carine na uvoz verske literature Svedoka, a protivnici šire laži o Svedocima u medijima i na javnim forumima. Da bi rešili ova pitanja, Jehovini svedoci su se obratili domaćim i međunarodnim sudovima.