Vrhovni sud Izraela i policija podržali su slobodu veroispovesti time što su odbranili pravo Jehovinih svedoka da održe verske skupove. U jednoj nedavnoj odluci, Vrhovni sud je obavezao grad Rananu da ispuni ugovor sklopljen s Jehovinim svedocima prema kom je bio obavezan da im za dva verska skupa iznajmi gradski sportski centar. Pod pritiskom nekih verskih grupa, opština je poništila ugovor samo 36 sati pre početka prvog ugovorenog skupa.

Sud osudio postupak gradskih vlasti

Jehovini svedoci su sklopili ugovor s gradom Rananom da održe verske skupove 18. aprila i 2. maja 2015. Svedoci su počeli da sumnjaju da će ugovor biti raskinut kada je 15. aprila predsednica opštine izrazila zabrinutost da li će skup planiran za 18. april biti bezbedan. Uprkos tome što je lokalni šef policije garantovao bezbednost, gradske vlasti su sledećeg dana jednostrano raskinule ugovor. Mediji su izvestili da je grad popustio pod pritiskom religioznih članova gradskog veća koji su pretili da više neće pružati političku podršku ukoliko grad dozvoli Svedocima da održe verske skupove.

Iako su Jehovini svedoci od Okružnog suda u Lodu odmah tražili sudski nalog kako bi primorali grad da ispoštuje ugovor, nije bilo dovoljno vremena da se spreči otkazivanje skupa zakazanog za 18. april. Svedoci su uspeli da iznajme drugi objekat, ali su morali da plate šest puta veću cenu.

Okružni sud u Lodu je 29. aprila izdao nalog zahtevajući od grada da ispuni ugovor. U tom dokumentu je stajalo da je „opština [Ranana] narušila ustavom zagarantovana prava [Jehovinih svedoka] na slobodu veroispovesti, udruživanja i okupljanja, pravo na dostojanstvo i jednakost“. Grad je odmah uložio žalbu tražeći da se nalog ukine, ali ju je Vrhovni sud odbio 1. maja. Odbijena je još jedna žalba i odluka suda je ostala pravosnažna.

Policija štiti Jehovine svedoke

Presuda Vrhovnog suda došla je u pravi čas jer je omogućila Jehovinim svedocima da održe svoj skup 2. maja. Tamošnje verske vođe, uključujući i glavnog rabina i članove ultraortodoksne organizacije poznate po agresivnim taktikama, na to su odgovorile tako što su organizovale „kolektivnu molitvu“ u kojoj je učestvovalo oko 1 500 ljudi. Okupili su se ispred sportskog centra dok je 600 Jehovinih svedoka pristizalo na svoj skup. Kolektivna molitva se ubrzo pretvorila u masovni protest. Neki od učesnika protesta napadali su Svedoke, uključujući i žene i decu. Vređali su ih, pljuvali, ismevali, pravili vulgarne pokrete i demolirali im vozila. Policija je brzo intervenisala da bi ih zadržala. Zahvaljujući policiji, Svedoci su mogli mirno održati svoj skup i kasnije se bezbedno vratiti kući.

Jehovini svedoci u Izraelu su zahvalni vlastima zato što su preduzele mere protiv verske netolerancije i diskriminacije i stale u odbranu njihovog prava da održavaju verske skupove.