Evropski sud za ljudska prava je 7. oktobra 2014. doneo presudu u korist Jehovinih svedoka u Gruziji u slučaju Begheluri i drugi protiv Gruzije. Ovaj predmet je predat Sudu pre više od 12 godina i obuhvata 30 situacija u kojima je 99 osoba doživelo fizičko nasilje i verbalno zlostavljanje. Sve osim jedne osobe su Jehovini svedoci. Nasilje je počelo kada je policija u nekoliko navrata prekinula velike verske skupove Svedoka, a zatim su u njihovim domovima, u sudnicama i na ulicama usledili sve češći napadi motivisani verskom mržnjom.

U presudi Evropskog suda za ljudska prava stajalo je da su podnosioci tužbe istražnim organima uložili oko 160 žalbi i da su u njima naveli da su u nekim napadima učestvovali policija i drugi predstavnici vlasti. Međutim, to nije donelo nikakve rezultate. Pošto počinioci nisu kažnjeni, to ih je ohrabrilo da nastave s napadima.

Napad na verski skup Jehovinih svedoka u Zugdidiju, 8. septembar 2000.

Na primer, 8. septembra 2000. oko 700 Svedoka se okupilo na jednom verskom skupu u gradu Zugdidi. Iznenada je maskirana jedinica specijalne policije upala na skup, zapalila objekat i pretukla oko 50 osoba. Žrtve ovog napada su odmah podnele tužbe. Međutim, vlasti nisu kaznile napadače i tako su žrtvama uskratile pravdu.

Evropski sud za ljudska prava osudio gruzijske vlasti

Pošto nadležne vlasti nisu preduzele brzu i efikasnu istragu i počinioci nisu kažnjeni, žrtve su 2002. podnele zajedničku žalbu Evropskom sudu za ljudska prava.

U presudi od 7. oktobra, Evropski sud je naveo da su „nekažnjavanjem zločina gruzijske vlasti otvorile put za daljnje napade na Jehovine svedoke širom zemlje“. Sud je takođe zaključio da su ovi napadi „posledica netrpeljivosti i mržnje prema Jehovinim svedocima“ i da su nadležne vlasti pokazale „istu netrpeljivost [...] i time potvrdile da, u najmanju ruku, tolerišu takvo nasilje“.

„Nekažnjavanjem zločina gruzijske vlasti [su] otvorile put za daljnje napade na Jehovine svedoke širom zemlje“

(Begheluri i drugi protiv Gruzije, br. 28490/02, 7. oktobar 2014, str. 40, odl. 145)

Zbog toga je Evropski sud za ljudska prava proglasio gruzijske vlasti krivim za neljudsko ponašanje prema 47 podnosilaca tužbe, kao i za diskriminaciju i kršenje verske slobode njih 88. Evropski sud je naložio gruzijskoj vladi da „prekine nasilje koje je Sud konstatovao i ispravi posledice“ svoje pasivnosti i netrpeljivosti. Evropski sud je odredio i novčanu kaznu od preko 45 000 evra na ime sudskih troškova i moralne odštete podnosilaca tužbe.

Bolja situacija za Jehovine svedoke u Gruziji

Iako se situacija dosta poboljšala od 2004, Svedoci u Gruziji još uvek doživljavaju povremene napade i maltretiranje. Tokom 2013, zabeleženo je 53 napada na Jehovine svedoke. Zbog presude u slučaju Begheluri gruzijske vlasti su obavezne da izvrše brzu i efikasnu istragu kriminalnih dela počinjenih protiv svojih građana. Jehovini svedoci se nadaju da će vlada nepristrano goniti i kazniti pojedince koji su krivi za zlodela počinjena iz verske mržnje.