Vrati se na sadržaj

FRANCUSKA

Kratak pregled: Francuska

Kratak pregled: Francuska

Jehovini svedoci u Francuskoj zakonski su registrovani 1906, i uopšteno govoreći imaju versku slobodu. Međutim, sredinom 1990-ih objavljen je parlamentarni izveštaj „Sekte u Francuskoj“ koji je sadržao spisak navodno opasnih sekti. Na tom spisku našli su se i Jehovini svedoci. Iako nije imao pravne posledice, ovaj izveštaj je iskorišćen protiv Svedoka, jer su bili javno ožigosani i postali su žrtva diskriminacije.

Vrhunac ovog progonstva bio je kada je vlada nametnula ogroman porez na dobrovoljne priloge kako bi dovela do finansijske propasti Jehovinih svedoka u Francuskoj. Nakon 16 godina pravne borbe, 30. juna 2011, Evropski sud za ljudska prava jednoglasno je presudio da je francuska vlada narušila versku slobodu Jehovinih svedoka. Svedoci se bore protiv diskriminacije i u drugim slučajevima, na primer u vezi sa dobijanjem građevinskih dozvola, verskom službom u zatvorima i iznajmljivanjem gradskih sala za versku službu.

Uprkos presudama Evropskog suda i domaćih sudova u korist Svedoka, građani Francuske su podozrivi prema Svedocima zbog toga što ih je država javno ožigosala. Zato su Svedoci još uvek žrtve fizičkih napada, a njihova mesta za sastajanje su na meti vandala.