• Broj Jehovinih svedoka: 128 980

  • Broj skupština Jehovinih svedoka: 1 708

  • Broj prisutnih na Spomen-svečanosti: 220 124

  • Broj Jehovinih svedoka u odnosu na broj stanovnika: 1 prema 504

  • Broj stanovnika: 64 979 548