Vrati se na sadržaj

30. AVGUST 2019.
ERITREJA

POSEBAN IZVEŠTAJ: Progonstvo Jehovinih svedoka u Eritreji

POSEBAN IZVEŠTAJ: Progonstvo Jehovinih svedoka u Eritreji

Ovaj poseban izveštaj o progonstvu Jehovinih svedoka u Eritreji od avgusta 2019. pripremila je Služba za odnose s javnošću. Namenjen je za distribuciju i dijalog sa predstavnicima vlasti.

Preuzmi na engleskom

Od avgusta 2019. u zatvorima u Eritreji nalaze se 52 Jehovina svedoka. Ovaj dokument sadrži neke pojedinosti o svakom od njih.

Preuzmi na engleskom

Dana 28. aprila 2018, Afrička komisija za ljudska prava i prava naroda razmatrala je odnos eritrejskih vlasti prema Jehovinim svedocima. Ovaj dokument sadrži sažetak zaključaka donesenih na sastanku Komisije, koji se održavao od 24. oktobra do 13. novembra 2018.

Preuzmi na engleskom