Na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija koja se održava krajem oktobra, Istražna komisija UN za ljudska prava izneće najnoviji izveštaj o kršenju ljudskih prava u Eritreji. Ova komisija je osnovana u junu 2014. s jednogodišnjim mandatom i ima zadatak da ispita ozbiljno ugrožavanje prava i sloboda u Eritreji. *

Tokom ove istrage, Istražna komisija UN za ljudska prava u Eritreji zaključila je da se u toj zemlji „sistematski, u velikom broju slučajeva i grubo krše ljudska prava“. Komisija je 23. juna 2015. svoj izveštaj zajedno sa zapažanjima i preporukama predala Savetu UN za ljudska prava u Ženevi. Zatim će taj izveštaj 29. oktobra 2015. usmeno izneti pred Trećim odborom Generalne skupštine UN u Njujorku. *

Progonstvo Jehovinih svedoka

Uz izveštaj koji je podnela Savetu UN za ljudska prava, ova komisija je predala dodatni izveštaj od 484 strane koji sadrži detaljna zapažanja do kojih je došla tokom istrage. Ovaj izveštaj je skrenuo pažnju na diskriminaciju i zlostavljanje Jehovinih svedoka. Pošto su Svedoci politički neutralni i odbijaju da služe vojsku na temelju savesti, eritrejske vlasti ih progone otkad je država dobila nezavisnost 1993. Svedoke maltretiraju i dugo godina drže u zatvoru u užasnim uslovima. Vlasti su im oduzele državljanstvo i lična dokumenta, otpustile s poslova u državnoj službi, poništile dozvole za rad i uskratile im druge građanske povlastice.

„Svi stanovnici Eritreje, osim Jehovinih svedoka, dobijaju bonove za hranu, zato što mi nemamo lične karte. Nas ne smatraju građanima“ (izjava jednog Jehovinog svedoka).

Izveštaj Komisije UN sadrži brojne preporuke. Između ostalog, eritrejska vlada treba da učini sledeće:

„Odmah preduzeti mere kako bi se okončala sva progonstva na verskoj osnovi, a posebno progonstvo određenih verskih grupa, kao što su Jehovini svedoci [...] i odmah vratiti građanska i druga prava.“

„Prekinuti prisilno proterivanje koje se koristi kao kaznena mera protiv religija koje država ne priznaje, kao što su Jehovini svedoci, i protiv onih koji ne učestvuju u oružanim sukobima.“ *

Savet UN za ljudska prava usvojio rezoluciju

Nakon što je Komisija UN podnela izveštaj u Ženevi, Savet UN za ljudska prava je 30. juna 2015. usvojio rezoluciju u kojoj „oštro osuđuje što eritrejska vlada i ranije i sada sistematski, u velikom broju slučajeva i grubo krši ljudska prava“. * Savet je u rezoluciji pozvao eritrejsku vladu da preduzme „brze i konkretne korake kako bi primenila preporuke“ istražne komisije UN, među kojima su i one koje se tiču Jehovinih svedoka. Savet je pozvao eritrejske vlasti da učine sledeće:

  • „Prekinuti zatvaranje građana bez zakonskog osnova i prestati s mučenjem i drugim okrutnim, nehumanim i ponižavajućim postupcima i kaznama.“

  • „Zatvorenicima omogućiti besplatno i pravedno suđenje u okviru nezavisnog pravnog sistema i poboljšati uslove u zatvoru.“

  • „Poštovati pravo svih građana na slobodu izražavanja, slobodu misli, savesti i veroispovesti, kao i pravo na slobodu mirnog okupljanja i udruživanja.“

Da li će se poboljšati odnos prema Jehovinim svedocima?

U zatvorima u Eritreji trenutno se nalaze 54 Jehovina svedoka, od kojih su trojica zatvorena preko 21 godinu. Niko nije optužen, niti mu je suđeno. Neki se nalaze u transportnim limenim kontejnerima, a neki u objektima dopola ukopanim u zemlju, gde podnose užasne uslove i veoma visoke temperature. Jehovini svedoci širom sveta svesni su patnje koju podnose njihovi suvernici u Eritreji i nadaju se da će vlasti prestati da ih progone.

^ odl. 2 Istražnu komisiju za ljudska prava u Eritreji osnovao je Savet Ujedinjenih nacija za ljudska prava 27. juna 2014. u skladu s rezolucijom 26/24.

^ odl. 3 Treći odbor se bavi socijalnim i humanitarnim pitanjima, kao i ljudskim pravima širom sveta.

^ odl. 8 Izveštaj s detaljnim zapažanjima Istražne komisije za ljudska prava u Eritreji (dopunjena verzija), A/HRC/29/CRP.1, odl. 1530(c) i 1531(c).

^ odl. 10 Rezolucija A/HRC/29/L.23.