Vrati se na sadržaj

ERITREJA

Zatvoreni zbog svojih verovanja – Eritreja

Zatvoreni zbog svojih verovanja – Eritreja

Dvadeset osam Jehovinih svedoka (26 braće i 2 sestre) koji su bili u zatvoru zbog svoje vere pušteni su na slobodu 4. decembra 2020. Iza rešetaka su proveli između 5 i 26 godina. Dana 29. januara 2021, jedan Jehovin svedok je nakon više od 12 godina provedenih u zatvoru pušten na slobodu. Dana 1. februara 2021. još tri Jehovina svedoka (jedan muškarac i dve žene) takođe su pušteni na slobodu. U zatvoru su proveli od četiri do devet godina. U zatvoru se i dalje nalazi 24 naših suvernika (14 braće i 6 sestara).

Vlasti u Eritreji bez suđenja i zvanične optužbe hapse i zatvaraju Jehovine svedoke – uključujući žene i starije osobe – i to iz verskih ili pak drugih, nepoznatih razloga. Predsednik Afeverki je Svedocima oduzeo državljanstvo predsedničkim ukazom od 25. oktobra 1994, jer nisu učestvovali u referendumu za nezavisnost 1993. i zato što odbijaju da služe vojsku zbog prigovora savesti. Pre uvođenja vojne obaveze, vlasti u Eritreji su omogućile civilnu službu koja nije u nadležnosti vojske. Veliki broj Svedoka je učestvovao u programu civilne službe u raznim ustanovama koja su u nadležnosti vlade. Onima koji su odslužili civilnu službu, vlasti su postepeno izdavale „Uverenja o ispunjenoj dužnosti prema državi“ i često su ih pohvaljivale za njihov rad. Međutim, na osnovu predsedničkog ukaza iz 1994. godine, eritrejske snage bezbednosti zatvaraju, muče i maltretiraju Jehovine svedoke kako bi ih prisilili da se odreknu vere.

Svedoci umrli u zatvoru usled veoma loših uslova

Četiri Svedoka su dosad umrla u zatvorima u Eritreji. Zbog veoma loših uslova kojima su bili izloženi u zatvoru, trojica Svedoka su preminula nakon puštanja iz zatvora.

Tokom 2018, dva Svedoka su preminula nakon što su prebačeni u zatvor Mai Serva. Habtemikael Tesfamarijam preminuo je 3. januara, u 76. godini, a Habtemikael Mekonen je preminuo 6. marta, u 77. godini. Obojica su bila u zatvoru od 2008, a optužnica protiv njih nikada nije podignuta.

Tokom 2011. i 2012, dva Svedoka su umrla usled nehumanih uslova kojima su bili izloženi u zatvoru Mejtir. Misgina Gebretinsae (62) preminuo je u julu 2011. zbog nepodnošljive vrućine u ćeliji zvanoj „podzemlje“. Johanes Hajle (68) preminuo je 16. avgusta 2012. posle skoro četiri godine provedene u sličnim okolnostima. Zbog surovih uslova koji su vladali u zatvoru, tri starija Svedoka – Kahsaj Mekonen, Gojtom Gebrekristos i Tsehaje Tesfarijam – preminuli su nakon puštanja iz zatvora.

Vlasti i dalje ignorišu preporuke istaknutih organizacija za borbu za ljudska prava

Eritreja se i dalje oglušuje o međunarodne standarde ljudskih prava. Najistaknutije organizacije za borbu za ljudska prava osudile su kršenje osnovnih ljudskih prava i dalje pozivaju Eritreju da utiče na trenutnu situaciju.

Savet UN za ljudska prava je 2014. pozdravio izveštaj svog specijalnog izaslanika o poštovanju ljudskih prava u Eritreji, u kojem je pozvao vlasti da, „u skladu s međunarodnim normama“, poštuju prava prigovarača savesti i da „svim zatvorenicima garantuju fizički integritet; obezbede zdravstvenu negu svima kojima je ona potrebna [...] i da zatvorske uslove usklade s međunarodnim standardima“. U rezoluciji iz 2015, Savet UN za ljudska prava pozvao je vlasti u Eritreji da „reše pitanje onih koji zbog prigovora savesti odbiju služenje vojnog roka“.

Istražna komisija UN za ljudska prava za područje Eritreje je 2016. zaključila da je „progonom na verskoj i etničkoj osnovi“, vlast u Eritreji počinila „zločin protiv čovečnosti“ nad Jehovinim svedocima i drugima.

Afrički stručni odbor za prava i dobrobit deteta je 2017. izrazio zabrinutost zbog toga što, uprkos dostupnoj pravnoj zaštiti, „deci Jehovinih svedoka“ ona nije omogućena i prema njima se okrutno postupa. Taj Odbor je pozvao vlasti u Eritreji da „bez diskriminacije priznaju i u potpunosti deci omoguće slobodu misli, savesti i veroispovesti“.

Afrička komisija za ljudska prava i prava naroda je 2018. pozvala vlasti u Eritreji da „preduzmu hitne mere povodom nepoštovanja osnovnih ljudskih prava svih zatvorenih, uključujući [...] članove Jehovinih svedoka“ i da sprovedu istragu kojom će se utvrditi uzrok smrti Svedoka koji su bili zatvoreni. Komisija je naročito istakla da Eritreja treba da Jehovinim svedocima „vrati građanska prava“.

U maju 2019, Komitet UN za ljudska prava pozvao je Eritreju da garantuje slobodu veroispovesti i pravo na ispovedanje vere, kao i da „oslobodi sve osobe, uključujući i Jehovine svedoke, koje se zbog ispovedanja svoje vere nalaze u zatvoru ili pritvoru“. Taj Komitet je takođe od Eritreje zatražio da „zakonski prizna pravo na odbijanje služenja vojnog roka zbog prigovora savesti i da prigovaračima savesti omogući civilnu službu u ustanovama koje nisu u nadležnosti vojske“.

Dugogodišnje zatvorske kazne

Većina zatvorenih Svedoka ostaće u zatvoru na neodređeno vreme, bez nade da će izaći iz zatvora sve dok ne umru ili dok nije izvesno da će umreti. Pošto u ovoj zemlji ne postoje valjane pravne procedure niti pravni lekovi koje bi mogli koristiti, ovi Svedoci su osuđeni da ostatak života provedu u zatvoru.

Pregled događaja

 1. 20. decembar 2021.

  U zatvoru se nalazi ukupno 20 Svedoka.

 2. 1. februar 2021.

  Tri Jehovina svedoka puštena su iz zatvora.

 3. 29. januar 2021.

  Jedan Jehovin svedok je pušten iz zatvora.

 4. 4. decembar 2020.

  Dvadeset osmoro Jehovinih svedoka pušteno iz zatvora.

 5. 6. mart 2018.

  Habtemikael Mekonen preminuo u 77. godini nakon što je prebačen u zatvor Mai Serva.

 6. 3. januar 2018.

  Habtemikael Tesfamarijam preminuo u 76. godini nakon što je prebačen u zatvor Mai Serva.

 7. Jul 2017.

  Svi Svedoci iz zatvora Mejtir premešteni u zatvor Mai Serva kod Asmare.

 8. 25. jul 2014.

  Većina uhapšenih 14. aprila puštena je na slobodu, ali je 20 od onih koji su uhapšeni 27. aprila zadržano u pritvoru.

 9. 27. april 2014.

  Tokom sastanka na kom se proučavala Biblija uhapšen 31 Svedok.

 10. 14. april 2014.

  Preko 90 Svedoka uhapšeno tokom Spomen-svečanosti.

 11. 16. avgust 2012.

  Preminuo Johanes Hajle (68) dok je bio zatvoren u krajnje nehumanim uslovima.

 12. Jul 2011.

  Preminuo Misgina Gebretinsae (62) dok je bio zatvoren u krajnje nehumanim uslovima.

 13. 28. jun 2009.

  Vlasti upale u kuću jednog Svedoka tokom verskog skupa i uhapsile svih 23 prisutnih, starosti između 2 godine i 80 godina.

 14. 28. april 2009.

  Vlasti su sve Jehovine svedoke, izuzev jednog, iz policijskih stanica prebacile u zatvor Mejtir.

 15. 8. jul 2008.

  Vlasti uhapsile 24 Svedoka u njihovim domovima i na radnim mestima, od kojih su većina hranioci svojih porodica.

 16. Maj 2002.

  Vlasti su zakonski priznale samo četiri religije, a zabranile sve ostale verske zajednice.

 17. 25. oktobar 1994.

  Predsedničkim ukazom Jehovinim svedocima oduzeto državljanstvo i osnovna građanska prava.

 18. 17. septembar 1994.

  Paulos Ejasu, Ajzak Mogos i Negede Teklemarijam zatvoreni bez optužbe i suđenja.

 19. 1940-ih

  Osnovane prve skupštine Jehovinih svedoka u Eritreji.