Važni događaji u Demokratskoj Republici Kongo: 8. JANUAR 1993.