Važni događaji u Demokratskoj Republici Kongo: 30. APRIL 1980.