Važni događaji u Demokratskoj Republici Kongo: 17. MAJ 1997.