Okružni sud u Bakuu, u Azerbejdžanu, 4. avgusta 2017. naložio je isplatu odštete Irini Zaharčenko i Validi Džabrajilovoj zato što su bez zakonskog osnova 11 meseci provele u zatvoru. Iako novčana nadoknada nije ništa u poređenju sa onim što su pretrpele, ovom odlukom je potvrđeno da su ih vlasti osudile bez ikakvog osnova, da su im nanele emocionalnu i fizičku štetu i ukaljale njihov ugled.

Pobeda na Vrhovnom sudu temelj za žalbu

Vrhovni sud Azerbejdžana je 8. februara 2017. oslobodio gospođu Zaharčenko i gospođu Džabrajilovu optužbi za krivično delo deljenja verske literature bez dozvole države. Sud je utvrdio da za spornu brošuru, Poučimo svoju decu, postoji dozvola za uvoz i da nije štetna po društvo. Osim toga, Sud je utvrdio da je njihovo osnovno pravo da o svojim verovanjima razgovaraju s drugima. Vrhovni sud je svoju odluku temeljio na pravima zagarantovanim Ustavom Azerbejdžana i međunarodnim ugovorima koje je Azerbejdžan potpisao.

Vrhovi sud je odluku o visini odštete prepustio gradskim sudovima. Irina Zaharčenko i Valida Džabrajilova uložile su žalbu Okružnom sudu Nasimi u Bakuu tražeći odštetu od Ministarstva finansija zbog svega što su pretrpele od strane Službe državne bezbednosti (i njenog prethodnika, Ministarstva nacionalne bezbednosti). Obe su se pojavile na sudu, iako zdravstveno stanje Irine Zaharčenko nije baš dobro. Sudija Šahin Abdulajev im je dozvolio da ukratko ispričaju svoja potresna iskustva.

Okružni sud priznao da su doživele maltretiranje

Odlukom ovog suda potvrđeno je da je Azerbejdžan dužan da poštuje osnovna prava svojih građana i delimično su uvaženi zahtevi ovih žena. Gospođa Zaharčenko, čije je zdravlje u velikoj meri narušeno nakon tog užasnog iskustva, dobila je odštetu u visini od 9 744 manata (4 872 evra), dok je gospođa Džabrajilova, koja je inače mlađa, dobila odštetu u visini od 8 200 manata (4 100 evra). U odluci je stajalo: „Sud smatra da su zatvaranje bez zakonskog osnova i krivično gonjenje podnosiocima žalbe naneli moralnu štetu.“

Ministarstvo finansija je uložilo žalbu na odluku o isplati odštete ovim dvema ženama. Apelacioni sud u Bakuu je 20. novembra 2017. odbacio žalbu Ministarstva i potvrdio odluku okružnog suda.

Da li će ova odluka imati pozitivne efekte?

Jehovini svedoci u Azerbejdžanu ostaju postojani u ispovedanju svoje vere uprkos tome što je njihovo osnovno pravo na slobodu veroispovesti ozbiljno ugroženo, kao i njihova lična sigurnost. I dalje se suočavaju sa maltretiranjem i novčanim kaznama kada se sa svojim suvernicima sastaju da bi slavili Boga i kada učestvuju u verskim aktivnostima kojima ni u kom slučaju ne remete javni red i mir. Osim toga, vlasti još nisu uvele civilnu službu za one koji ulažu prigovor savesti na služenje vojnog roka. Takođe su odbile zahtev Svedoka da se zakonski registruju van Bakua. Trenutno 18 slučajeva čeka na odluku Evropskog suda za ljudska prava, a 11 žalbi je upućeno Savetu Ujedinjenih nacija za ljudska prava zbog toga što se vlasti loše odnose prema Jehovinim svedocima u Azerbejdžanu.

Jehovini svedoci širom sveta nadaju se da će ova odluka suda podstaći vlasti da poštuju prava njihovih suvernika u Azerbejdžanu.