Vrati se na sadržaj

8. MAJ 2018.
AZERBEJDŽAN

Vrhovni sud Azerbejdžana potvrdio da Irina Zaharčenko i Valida Džabrajilova imaju pravo na odštetu

Vrhovni sud Azerbejdžana potvrdio da Irina Zaharčenko i Valida Džabrajilova imaju pravo na odštetu

Vrhovni sud Azerbejdžana je podržao presudu nižeg suda da se Irini Zaharčenko i Validi Džabrajilovoj isplati odšteta za 11 meseci koje su nepravedno provele u zatvoru. U februaru 2017, Vrhovni sud je obe žene oslobodio optužbi za distribuisanje verske literature bez dozvole države. Međutim, Vrhovni sud je rešavanje pitanja odštete prepustio nižim sudovima.

Gospođa Zaharčenko i gospođa Džabrajilova, koje su Jehovini svedoci, nakon što su oslobođene optužbi, zatražile su odštetu zbog onoga što su pretrpele. U avgustu 2017, okružni sud je presudio da odšteta treba da im bude isplaćena, ali je Ministarstvo finansija uložilo žalbu. U novembru 2017, apelacioni sud je potvrdio presudu okružnog suda. Ministarstvo je ponovo uložilo žalbu u februaru 2017, ovog puta Vrhovnom sudu. Vrhovni sud je odbacio žalbu Ministarstva i podržao presudu čime je potvrdio da odšteta treba da bude isplaćena obema ženama.

Osim odštete, Vrhovni sud je priznao i duševni bol koji su gospođa Zaharčenko i gospođa Džabrajilova pretrpele u rukama policajaca koji su prekoračili svoja ovlašćenja i narušili prava ovih nedužnih žena.