• Broj Jehovinih svedoka: 1 414

  • Broj skupština Jehovinih svedoka: 14

  • Broj prisutnih na Spomen-svečanosti: 2 865

  • Broj Jehovinih svedoka u odnosu na broj stanovnika: 1 prema 6 938

  • Broj stanovnika: 9 810 000