Jehovini svedoci na području Palestinske teritorije postoje od 1919. Svoju prvu skupštinu osnovali su 1920. u Ramali, a drugu u blizini Vitlejema 1942. Zemlja je 1948. nakon Arapsko-izraelskog rata podeljena na dve oblasti: jedna oblast je postala država Izrael, a druga je bila pod upravom Jordana. Svedoci iz Izraela i Palestinske teritorije gotovo 20 godina nisu mogli da održavaju međusobnu komunikaciju. Godine 1967, nakon Šestodnevnog rata komunikacija je opet uspostavljena, a Svedoci na Zapadnoj obali ponovo su dobili mogućnost da se sastaju i na druge načine ispoljavaju svoju veru.

Iako su Jehovini svedoci na Palestinskoj teritoriji podneli zahtev za registraciju, vlasti su njihov zahtev odbile. Svedoci mogu da održavaju verske skupove i da s drugima razgovaraju o svojim verovanjima, ali budući da nisu zakonski registrovani, osporena su im građanska prava. Oni i dalje ulažu napor u ostvarivanje osnovnih prava i traže način da dobiju zakonsko priznanje.