Važni događaji na Palestinskoj teritoriji: 4. AVGUST 1999.