Važni događaji na Palestinskoj teritoriji: 20. SEPTEMBAR 2010.