• Broj Jehovinih svedoka: 6 165

  • Broj skupština Jehovinih svedoka: 114

  • Broj prisutnih na Spomen-svečanosti: 14 570

  • Broj Jehovinih svedoka u odnosu na broj stanovnika: 1 prema 3 389

  • Broj stanovnika: 20 894 716