Vrati se na sadržaj

Pravna pitanja i ljudska prava

TURKMENISTAN

Da li će Turkmenistan primeniti odluke Saveta UN za ljudska prava?

Turkmenistanske vlasti su pozvane da ispune svoje obaveze i da zaštite ljudska prava u šta spada i sloboda misli, savesti i veroispovesti.

RUSIJA

Jehovini svedoci u Rusiji trpe posledice presude Vrhovnog suda

Ta presuda je Svedoke prikazala u lošem svetlu i ohrabrila je neke pojedince i predstavnike vlasti da im i dalje nanose štetu, baš kao što navedeni primeri i pokazuju.

JUŽNA KOREJA

Sud u Južnoj Koreji prepoznao kršenje ljudskih prava

Sud je doneo presudu da Vojna administrativna služba sa svog zvaničnog veb-sajta mora da ukloni lične podatke osoba koje su uložile prigovor savesti.

EGIPAT

„Voleo bih da se nepravedna zabrana ukine“

Jehovini svedoci u Egiptu su decenijama ranije imali slobodu veroispovesti. Kao što je istaknuto u jednom onlajn novinskom članku, oni su od tada dokazali da su uzorni građani, uprkos teškom periodu koji je nastupio.

RUSIJA

Vrhovni sud Rusije 17. jula 2017. razmatra žalbu Jehovinih svedoka

U žalbi je iznet zahtev da se presuda poništi. U njoj je naglašeno da presuda nije zasnovana na stvarnim dokazima i da Jehovini svedoci ni u kom pogledu nisu krivi za ekstremističke aktivnosti.

KAZAHSTAN

Kazahstan pogazio versku slobodu i osudio Tejmura Akhmedova

Gospodin Akhmedov je prvi Jehovini svedok koji je zbog ispovedanja vere osuđen za krivično delo od kada je ova zemlja dobila nezavisnost 1991.

RUSIJA

Vrhovni sud Rusije proglasio aktivnosti Jehovinih svedoka protivzakonitim

Vrhovni sud je usvoji zahtev da se zatvori Administrativni centar i 395 Lokalnih verskih zajednica.