Vrati se na sadržaj

Pravna pitanja i ljudska prava

JUŽNA KOREJA

Južna Koreja odvojila stotine Jehovinih svedoka od kriminalaca

Južna Koreja je uvela neke olakšice za stotine Jehovinih svedoka koji su u zatvoru zbog prigovora savesti na vojnu obavezu.

JERMENIJA

Jermenija promenila Zakon o civilnoj službi

Izgleda da je Jermenija priznala prava onih koji zbog prigovora savesti odbijaju da služe vojni rok. Nekim Jehovinim svedocima odobren je zahtev za civilnu službu.

JUŽNA KOREJA

Nepravda u Južnoj Koreji izazvala međunarodno negodovanje

Jehovini svedoci su izdali novu brošuru koja govori o nepravednom zatvaranju stotina mladića koji ne žele da služe vojsku zbog prigovora savesti.

TURSKA

UN kažu da Turska mora da poštuje savest svojih građana

Saznajte više o značajnoj odluci UN kojom se priznaje pravo turskih građana da odbiju vojnu službu zbog prigovora savesti.

RUSIJA

Zaključak suda: „Ne živimo u 1937.“

Sudija jednog okružnog suda u Rusiji poništio je presudu nižeg suda.

UKRAJINA

Pravda pobeđuje u Ukrajini

Vrhovni sud Ukrajine je sprečio nezakonit pokušaj prisvajanja imovine koja zakonski pripada Jehovinim svedocima.