Vrati se na sadržaj

Pređi na pomoćni meni

Jehovini svedoci

srpski (latinica)

Informacije za preuzimanje

 

Ko su Jehovini svedoci?

Pregled aktivnosti Jehovinih svedoka u Evropi i kratko objašnjenje njihovih najvažnijih verovanja.

Praktična vrednost publikacija Jehovinih svedoka

Verska literatura koju štampaju Jehovini svedoci ističe važnost razumevanja Biblije i praktičnu vrednost njenih saveta.

Jehovini svedoci i društvo

Jehovini svedoci su društveno prilagođene osobe koje vode računa o potrebama društva u kome žive i poštuju pravo drugih da se pridržavaju onoga u šta veruju.

Jehovini svedoci i služba propovedanja

Jehovini svedoci veoma cene svoje pravo na slobodu izražavanja. U skladu s tim pravom oni s drugima razgovaraju o dobroj vesti iz Biblije.

Porodični život

Jehovinim svedocima je veoma stalo do porodice i trude se da primenjuju biblijska načela na korist svakog člana porodice. Oni veoma cene mogućnost da svoju decu poučavaju svojim verovanjima.

Uobičajena pitanja

Odgovori na deset uobičajenih pitanja o Jehovinim svedocima.

Medicinska nega

Jehovini svedoci traže beskrvno lečenje. U skladu s pravom svakog pacijenta na izbor lečenja, oni za sebe i svoju decu žele najbolje medicinsko lečenje.

Prigovor savesti na vojnu službu

Prema međunarodnom zakonu, prigovor savesti na vojnu službu predstavlja osnovno ljudsko pravo. Jehovini svedoci su zahvalni kada vlasti poštuju njihov neutralan politički stav time što obezbeđuju civilnu službu ili time što ih oslobađaju vojne službe.

Politička neutralnost

Jehovini svedoci su uzorni građani koji poštuju zakon i vlasti i ne mešaju se u politiku.

Zakonsko priznanje u Evropskoj uniji

Kratak pregled pravnog položaja Jehovinih svedoka u zemljama Evropske unije.

Okupljanje radi služenja Bogu

Jehovini svedoci cene pravo na slobodu okupljanja i udruživanja. Njihovi verski sastanci su otvoreni za javnost i na njima se iznosi biblijska pouka.

„Jehovini svedoci iz Moskve protiv Rusije“

Sažetak presude Evropskog suda za ljudska prava u korist verske zajednice Jehovinih svedoka u Moskvi.