U intervjuu snimljenom u Njujorku, Džon Džaber, predstavnik podružnice Jehovinih svedoka u Zimbabveu, govori o uticaju međunarodnog kongresa Jehovinih svedoka održanog u avgustu 2014, u Harareu.