Međunarodni portparol Jehovinih svedoka Džejms Ričard Braun govori o važnosti kongresa Jehovinih svedoka „Božja Reč je istina“ za 2013. i zašto o tome svi treba da budu obavešteni.