NJUJORK. Jehovini svedoci će 19. maja 2017. započeti sa održavanjem trodnevnih kongresa. Ove godine tema kongresa je „Ne predaj se!“. Program će se održavati širom sveta sve do početka 2018. Kao i proteklih godina, Jehovini svedoci pozivaju javnost da prisustvuju ovom kongresu.

Ulaz je besplatan i novčani prilozi se ne sakupljaju. „Prošle godine je širom sveta gotovo trinaest miliona ljudi prisustvovalo našim kongresima“, izjavio je Dejvid Semonijan, portparol Jehovinih svedoka u njihovom glavnom sedištu u Vorviku, u Njujorku. „Ove godine se nadamo još većem broju ljudi.“

Program se sastoji od 52 govora koji će između ostalog uključivati i intervjue i kratke filmove. Svakog popodneva biće prikazan po jedan deo trodelnog filma Setite se Lotove žene. Datumi i mesta održavanja kongresa mogu se pronaći na zvaničnom veb-sajtu Jehovinih svedoka, jw.org. Novinari koji žele da izveštavaju o kongresu mogu stupiti u kontakt s najbližom podružnicom Jehovinih svedoka kako bi dobili dodatne informacije i imena osoba zaduženih za odnose s javnošću.

„Razni životni problemi nam mogu ukrasti mir, a neke čak navesti da se predaju“, rekao je gospodin Semonijan. „Naši ovogodišnji kongresi će pomoći kako Jehovinim svedocima tako i svima ostalima ne samo da istrajavaju već i da se uspešno bore sa izazovima.“

Kontakt:

Dejvid Semonijan, Služba za odnose s javnošću, tel.: +1 845 524 3000