Vrati se na sadržaj

11. OKTOBAR 2013.
VESTI IZ SVETA

Revidirano Sveto pismo — prevod Novi svet

Revidirano Sveto pismo — prevod Novi svet

Na posebnom sastanku održanom 5. oktobra 2013, Jehovini svedoci su objavili revidirano izdanje Svetog pisma — prevod Novi svet na engleskom jeziku. Odbor koji radi na prevodu Novi svet uzeo je u obzir promene u savremenom jeziku tako da je osvežio tekst i pojasnio neke biblijske izraze. Zahvaljujući tome, Bibliju je sada lakše čitati i razumeti. Kao rezultat dodatnog proučavanja svitaka s Mrtvog mora i drugih drevnih manuskripata, Božje ime se u ovom izdanju pojavljuje na još šest mesta: u Sudijama 19:18 i 1. Samuilovoj 2:25; 6:3; 10:26; 23:14; 23:16. Sa sajta www.jw.org besplatno možete preuzeti PDF verziju štampanog izdanja, kao i elektronsku verziju u novoj aplikaciji JW Library.

Kontakt:

Međunarodni: Džejms Ričard Braun, Služba za odnose s javnošću, tel.: +1 718 560 5000